Železnice Slovenskej republiky


Lokomotivní park - parné lokomotívy - 2


parné lokomotívy

Album vydalo ministerstvo dopravy. 

3. Parní lokomotivy konstruované po r. 1945

F 2595 – III/1 – Trojčitá rychlíková lok. ř. 498.0, dodávaná v letech 1946 - 1947,  spřažení 2 ́D 1 ́, kotelní tlak 16 atm, rychlost 120 km/h., indik. výkon 2150 k. s.
F 2596 – III/2 – Lok. předchozí řady 498.0 s pravé strany
F 2597 – III/2a - Trojčitá rychlíková lok. ř. 498.1, dodávaná v letech 1954 - 1955,  spřažení 2 ́D 1 ́, kotelní tlak 16 atm, rychlost 120 km/h., indik. výkon 2200 k. s. Lokomotiva má spalovací komoru, varník, mechanický přikladač uhlí, dvojitou dyšnu, Kylchap, parní písty bez předního vedení se šestidílnými litinovými pístními kroužky, svařovaný kotel, válečková ložiska na čepech náprav a tyčových čepech hnací nápravy.
F 2598 – III/3 – Trojčitá universální tendrová lok. ř. 476.1, dodávaná v letech 1951 - 1952,  spřažení 2 ́D 2 ́, kotelní tlak 16 atm, rychlost 100 km/h., indik. výkon 1970 k. s. Lokomotiva má svařovaný kotel, varník, mechanický přikladač uhlí, dvojitou dyšnu, Kylchap, válečková ložiska na čepech náprav, natřásací rošty.
F 2599 – III/4 – Předchozí lok.  ř. 476.1, s levé strany.
F 2600 – III/5 – Tatáž lok. ř. 476.1 na trati.
F 2601 – III/6 -  Tatáž lok. ř. 476.1 na trati.
F 2602 – III/7 - Tatáž lok. ř. 476.1 dodávaná v r. 1955.
F 2603 – III/8 - Předchozí lok.  ř. 476.1, s levé strany.
F 2604 – III/9 -  Dvojčitá universální lok. ř. 475.1, dodávaná v letech 1947 – 1948, spřažení 2 ́D 1 ́, kotelní tlak 16 atm, rychlost 100 km/h., indik. výkon 1900 k. s. Lokomotiva má svařovaný kotel, varník, spalovací komoru, natřásací rošty.
F 2605 – III/10 – Tatáž lok. 475.1, dodávaná v letech 1950 – 1951, kromě zařízení uvedených má ještě mechanický přikladač paliva, dvojitou dyšnu Kylchap, válečková ložiska na nápravách a některé lok. ještě válečková ložiska na tyčích.
F 2606 – III/11 – Třívalcová sdružená zkušební lok č. 476.0 dodaná v roce 1949 se všemi zařízeními jako předchozí lok ř. 475.1. kotelní tlak 20 atm a indikovaný výkon 2900 k.
F 2607 – III/12 – Dvojčitá tendrová lokomotiva pro místní dráhy ř. 423.0, dodávaná v letech 1946 – 1947, spřažení 1 ́D 1 ́, kotelní tlak 15 atm, rychlost 50 km/h., indik. výkon 720 k. s. Lokomotiva má podvozky Kraus – Hellmholtz.
F 2608 – III/13 - Dvojčitá nákladní lok. ř. 534.0, dodávaná v letech 1945 - 1947,  kotelní tlak 15 atm, indik. výkon 1700 k. s.
F 2609 – III/14 - Dvojčitá nákladní lok. ř. 556.0, dodávaná od r.  1952.  Spřažení 1 ́E, kotelní tlak 18 atm, rychlost 80 km/h., indik. výkon 1900 k. s. Lokomotiva má svařovaný kotel, varník, spalovací komoru, natřásací rošty, mechanický přikladač paliva, dvojitou dyšnu, Kylchap.
F 2610 – III/15 – Tatáž lok. ř. 556.0 s pravé strany.
F 2611 – III/16a – Pětinápravový tendr ř. 935.2 dodávaný od r. 1947 obsah vody 35 m3, uhlí 15 t; tendr má zařízení pro mechanické přikládání uhlí do topeniště.
F 2612 – III/16b - Pětinápravový tendr ř. 935.2 dodávaný od r. 1947 obsah vody 35 m3, uhlí 15 t; tendr má zařízení pro mechanické přikládání uhlí do topeniště.
F 2613 – III/17 – Tend ř. 935.0. Dvoupodvozkový tendr, dodávaný od r. 1946 k nově stavěným lokomotivám, obsah vody 35 m3, uhlí 10,8 t.

4. Bez názvu

F 2614 – IV/1 – Svařovaný kotel (podélné i příčné švy válcového kotle, kotlová skříň topeniště, rozpěrky zavařované jako hladké svorníky, část rozpěrek kloubových).
F 2615 – IV/2 – Topeniště se spalovací komorou.
F 2616 – IV/3 – Varník v topeništi.
F 2617 – IV/4 – Topeniště s varníkem a varnými trubkami.
F 2618 – IV/5 – Popelník s odklopnými litinovými dny.
F 2619 – IV/6 – Soukolí s válečkovými ložisky na čepech náprav.
F 2620 – IV/7 – Válečková ložiska na čepech tyčí.
F 2621 – IV/8 – Pohled na armaturu lok. ř. 556.0.
F 2622 – IV/9 ­- Pohled na armaturu lok. ř. 476.1.Právne dokumenty