Železnice Slovenskej republiky


Košicko-bohumínska železnica


Košicko-bohumínska železnica

SCHILD, A., GEISSLER. Kassa-oderbergi Vasút : Kaschau-Oderberger Bahn. Pest 1871 - 1872. Digitalizácia fotografií sa pripravuje.

 1. Popradský most
 2. Popradský most cez rieku Poprad
 3. Stanica Hrádok
 4. Násyp pri Štrbe
 5. Stanica Poprad - Felka
 6. Kúpele Smokovec
 7. Stanica Kysak
 8. Stanica Spišské Vlachy
 9. Stanica Košice
 10. Stanica Žilina
 11. Žilina
 12. Stanica Margecany
 13. Stanica Spišská Nová Ves
 14. Spišská Nová Ves
 15. Budatínsky most
 16. Zrúcanina budatínskeho hradu
 17. Ťahanovský tunel
 18. Košice
 19. Stanica Prešov
 20. Prešov
 21. Stanica Kysucké Nové Mesto
 22. Hámor
 23. Most cez potok Slovinka pri Krompachoch
 24. Stanica Krompachy
 25. Stanica Třinec
 26. Most cez rieku Hornád pri obci Veľká Lodina
 27. Most cez rieku Hornád
 28. Most cez rieku Hornád pri Zimmemanke
 1. Stanica Štefanská Huta
 2. Pohľad na sútok Váhu
 3. Vchod do "Justh" tunela
 4. Krpeľanská stráň
 5. Skalný zárez pri Starom Ružíne
 6. Skalný zárez pri Starom Ružíne
 7. Štrba
 8. Oleszno
 9. Studená dolina
 10. Zrúcanina hradu Likava
 11. Zárez pri Hybe
 12. Stanica Teplá
 13. Liptovský Mikuláš
 14. Priepust Čierna Voda
 15. Stanica Kraľovany
 16. Násyp pri Karvinej
 17. Stanica Markušovce
 18. Most cez Čierny Váh
 19. Kamenný násyp pri Košických Hámroch
 20. Hornádska úžina
 21. Kluknava
 22. Salzamtský most
 23. Čadca
 24. Stanica Čadca
 25. Most cez Kysucu pri Čadci
 26. Stanica Ľubochňa
 27. Most cez rieku Orava
 28. Most cez rieku Váh pri Turanoch
 1. Most Belá
 2. Most Balina
 3. Most pri Vendrini
 4. Most cez rieku Váh pri zrúcanine Strečno
 5. Tunel pri Kalchbergu (Jablunkov)
 6. Pohľad na sútok Váhu - Kráľova Lehota
 7. Krásno
 8. Most pri Sielnici
 9. Vrútky
 10. Vrútky
 11. Stanica Ružomberok
 12. Most cez Váh pri Strečne II
 13. Stanica Vašetz
 14. Súľov
 15. Hrabušice
 16. Svrčinovec
 17. Bujanovský tunel - východ
 18. Bujanovský tunel - vchod
 19. Štátne hranice
 20. Kamenná hrádza - Košické Hámre
 21. Skalný zárez
 22. Zárez pri Karvinej
 23. Prameň rieky Belá
 24. Lom Skladaná skala
 25. Pri Chrasti nad Hornádom
 26. Most Gluhovna
 27. Prechod cez údoli Meczehori
 28. Krompachy (pravdepodobne)

 

 

 Právne dokumenty