Železnice Slovenskej republiky


Električka do Viedne


ELEKTRICKÁ ŽELEZNICA VIEDEŇ - LANDESRANZE CEZ HAINBURG (ŽELEZNICA VIEDEŇ - BRATISLAVA)

Elektrická železnica Viedeň – Landesgrenze cez Hainburg (Železnica Viedeň – Bratislava). Celkové elektrické a strojové vybavenie a vozňový park projektované a dodané A.E.G. Union –Elektrizácia – Spoločnosť. Viedeň, 1913 – 1914 : Elektrische Bahn Wien – Landesgrenze nächst Hainburg (Wien – Pressburger Bahn). Gesammte elektrische und maschinelle Einrichtung und Fahrpark projektiert und geliefert von der A.E.G. Union – Elektricitäts – Gesellscheft. Wien 1913 – 1914.

Album darovala pani Marie Burgová na uctenie pamiatky svojho muža Ing. V. Burga, čestného doktora českého vysokoškolského učenia technického v Prahe, bývalého ministra československých železníc - 1924.

F 2561 – Lokomotíva rýchlika
F 2562Diaľkový vlak
F 2563Lokálka, miestny vlak
F 2564Motorový voz – interiér
F 2565St. Fischamend – Markt
F 2566 – Vlak v stanici Fischamend – Markt
F 2567 – Dunaj pri Fischamende
F 2568St. Maria - Ellend
F 2569Diaľkové vedenie pri Maria – Ellend
F 2570 – Diaľkové vedenie pri Petronelli
F 2571 – Veterný mlyn pri Nemeckom starom kopci
F 2572St. Hainburg
F 2573Bez názvu
F 2574 – Výhľad na Bratislavu : Pozsony in Sicht 

 Právne dokumenty