Železnice Slovenskej republiky


Vozové hospodárstvo - motorové rušne


Vozové hospodárstvo - motorové rušne

Album vydalo Ministerstvo dopravy.

Vozové hospodárstvo

F 2708 – Z histórie Československého lokomotívneho parku

V. Motorové vozidlá postavené do roku 1945

F 2709 – Koľajový autobus typu 120.0, postavený v roku 1927, s benzínovým motorom s výkonom 55k, s mechanickou prevodovkou. Váha obsadeného vozidla 10,7 t., dĺžka vozidla 8,21 m. Počet sedadiel 29. Najvyššia rýchlosť 60 km/h
F 2710 – Koľajový autobus typu 120.2 s dvoma prípojnými vozmi, postavený v roku 1928, s benzínovým motorom s výkonom 65k a mechanickou prevodovkou. Váha vozidla 10,46 t., dĺžka vozidla 9,3 m. Počet sedadiel 32. Najvyššia rýchlosť 54 km/h
F 2711 – Koľajový autobus typu 120.3, postavený v roku 1928, s benzínovým motorom s výkonom 65k a s mechanickou prevodovkou. Váha vozidla plne obsadeného 12,3 t., dĺžka vozidla 9,3 m. Počet sedadiel 32. Najvyššia rýchlosť 54 km/h
F 2712 – Koľajový autobus typu 120.3 s dvoma prípojnými vozidla
F 2713 – Koľajový autobus typu 120.4, postavený v roku 1930, s benzínovým motorom s výkonom 100k a s mechanickou prevodovkou. Váha vozidla 15,86 t., dĺžka vozidla 10,53 m. Počet sedadiel 37. Najvyššia rýchlosť 50 km/h
F 2714 – Koľajový autobus typu 120.4, postavený v roku. 1932
F 2715 – Koľajový autobus typu 130.3, postavený v roku 1934, s naftovým motorom s výkonom 120k a s mechanickou prevodovkou. Váha vozidla 12,6 t., dĺžka vozidla 10,61 m. Počet sedadiel 37. Najvyššia rýchlosť 60 km/h
F 2716 – Koľajový autobus typu 130.1, postavený v roku 1932, s benzínovým motorom s výkonom 100k a s mechanickou prevodovkou. Váha vozidla plne obsadeného 16,3 t., dĺžka vozidla 10,65 m. Počet sedadiel 38. Najvyššia rýchlosť 65 km/h
F 2717 – Koľajový autobus typu 130.2, postavený v roku 1932, s benzínovým motorom s výkonom 115k a s mechanickou prevodovkou. Váha vozidla plne obsadeného 16 t., dĺžka vozidla 10,53 m. Počet sedadiel 37. Najvyššia rýchlosť 60 km/h
F 2718 – Koľajový autobus typu 130.4, postavený v roku 1938, s benzínovým motorom s výkonom 120k a s mechanickou prevodovkou. Váha vozidla 16 t. Počet sedadiel 37. Najvyššia rýchlosť 60 km/h
F 2719 – Vnútrajšok motorového vozidla 130.4
F 2720 – Hnací agregát motorového vozidla 130.4
F 2721 – Motorové dvojnápravové vozidlo pre miestne dráhy typu 122.0, s benzínovým motorom s výkonom 100k, elektrickou prevodovkou sústavy Gebus. Váha vozidla 22,64 t, dĺžka vozidla 12 m. Počet sedadiel 48. Najvyššia rýchlosť 50 km/h
F 2722 ­– Motorové dvojnápravové vozidlo typu 222.0, postavený v roku 1932. Naftový motor s výkonom 110k, s elektrickou prevodovkou na dve nápravy. Váha vozidla 20 t. pri plnom obsadení, dĺžka vozidla 12 m. Počet sedadiel 50. Najvyššia rýchlosť 60 km/h
F 2723 – Motorové dvojnápravové vozidlo typu 242.0, postavený v roku 1934. Naftový motor s výkonom 150k, s elektrickou prevodovkou na dve nápravy. Váha vozidla 18,23 t. pri plnom obsadení, dĺžka vozidla 13,2 m. Počet sedadiel 58. Najvyššia rýchlosť 65 km/h
F 2724 – Motorové dvojnápravové vozidlo typu 133.0, s motorom na drevoplyn s výkonom 135 k a mechanickou prevodovkou. Váha vozidla pri plnom obsadení 22,5 t, dĺžka vozidla 12,15 m. Počet sedadiel 50. Najvyššia rýchlosť 60 km/h
F 2725 – Štvornápravové rýchlikové vozidlo typu 264.0 s naftovým motorom s výkonom 300 k a elektrickou prevodovkou na dve nápravy. Váha vozidla pri plnom obsadení 58 t, dĺžka vozidla 18,6 m. Najvyššia rýchlosť 90 km/h. Postavený v roku 1933
F 2726 – Trakčný motor motorového vozidla typu 264.0
F 2727 – Strojovňa motorového vozidla typu 264.0
F 2728 – Štvornápravové rýchlikové motorové vozidlo typu 273.0, postavené v roku 1934. K pohonu slúžia dva naftové motory umiestnené v podvozku, výkonu á 160 k. Prevod elektrický na dve nápravy. Váha vozidla 53,1 t pri plnom obsadení. Dĺžka vozidla 19,98 m. Počet sedadiel 81. Najvyššia rýchlosť 100 km/h
F 2729 – Štvornápravové rýchlikové motorové vozidlo typu 274.0 zvané „Modrý šíp“, postavené v roku 1934, s naftovým motorom s výkonom 400 k a elektrickou prevodovkou na dve nápravy. Váha vozidla 55,5 t, dĺžka vozidla 19,63 m. Počet sedadiel 56. Najvyššia rýchlosť 100 km/h
F 2730 – Vnútorná úprava motorového vozidla typu 274.0
F 2731 – Podvozok motorového vozidla typu 274.0
F 2732 – Motorové vozidlo typu 290.0, zvané „Slovenská strela“, postavené v roku 1936 pre diaľkovú dopravu na trati Praha – Bratislava. K pohonu slúžia dva benzínové motory výkonu á 165 k s elektromechanickou prevodovkou hnacej sily na dve nápravy. Váha vozidla pri plnom obsadení 43,34 t. dĺžka vozidla 25,1 m. Počet sedadiel 72. Vnútorné vybavenie II. triedy. Bufetové zariadenie. Najvyššia rýchlosť 130 km/h
F 2733 – Podvozok motorového vozidla typu 290.0
F 2734 – Vnútorná úprava motorového vozidla typu 290.0
F 2735 – Stanovisko vodiča motorového vozidla typu 290.0

Pokračovanie

 Právne dokumenty