Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Výstavba a rekonštrukcia - Zvolen

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


Očakávaný vzrast prepravných výkonov po otvorení Južného ťahu vyvolal úvahy o oddelení osobnej a nákladnej dopravy vo zvolenskom uzle. Cieľ bol dosiahnutý výstavbou novej osobnej stanice na mieste pôvodnej zastávky Zvolen-hrad. Práce prebiehali v rokoch 1952-1963. Súčasťou rekonštrukcie bolo nové zaústenie trate do Šiah. Roku 1966 sa začala tiež rozsiahla prestavby rušňového depa.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty