Železnice Slovenskej republiky


Rušne pre miestne trate


Posilou prevádzky na dosiaľ nerekonštruovaných miestnych železniciach so slabším zvrškom sa stalo 25 kusov ľahkých dvojčitých tendroviek radu 431.0, ktoré v rokoch 1941.1944 dodávala Slovenským železniciam lokomotívka Viedeň – Floridsdorf. Inak pomerne konzervatívne skonštruované rušne s usporiadaním 1‘D1‘ boli v našich pomeroch zaujímavé predovšetkým neobvyklým vnútorným ventilovým rozvodom Lentz ovládaným vonkajším rozvodom Heusinger.


© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty