Železnice Slovenskej republiky


Železničné budovy


Sústava staničných budov na novovybudovanej východoslovenskej trati Kapušany – Strážske bola príkladom triezvej, funkcionalizmom poznačenej architektúry. Vyššiemu, dvojpodlažnému technicko-ubytovaciemu objektu bola priradená prízemná budova pre vybavenie cestujúcichPolozakrytá veranda pre cestujúcich bola vsunutá pod sedlovú strechu tejto budovy a mala stĺporadie, zvyraznené obkladom z miestneho kameňa, prípadne keramiky.

Veľké rozmery a jednoduché členenie okien bolo veľmi podobné prostým funkcionalistickým otvorom a oknám vtedajších obytných alebo rodiných domov.

Podnes sú esteticky účinné predzáhradky staníc vytvorené stálozelenými stromami a krovmi, kvetinami (žel. St. Nemcovce, Kapušany, Soľ). Tieto prírodné prvky sú v kontraste s tvrdými líniami stavby, resp. stĺporadím stanice. Také sú aj stanice vysoko v zásekoch Veľkej Fatry, na horskej trati z Banskej Bystrice do Hornej Štubne (Čremošné, Harmane). Vplyv obdobia SŽ sa nepriamo prejavil aj v období tesne po 2. svetovej vojne, napr. v architektonickej koncepcii a detaile staníc a staničiek Trate Mládeže ako napr. v Banskej Belej a Banskej Štiavnici.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty