Železnice Slovenskej republiky


Železničný spodok a zvršokV stavbe zvršku sa v období 1939-1945 používali i naďalej koľajnice tvarov Xa, A a T, pripevnené na drevených (najčastejšie dubových, bukových alebo borových) podvaloch, zvyčajne prostredníctvom rozponových podkladníc. V stykoch sa častejšie uplatnila tzv. mostíková konštrukcia. Novostavané výhybky boli charakteristické perovými jazykmi.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty