Železnice Slovenskej republiky


Vozne


Významnou modernizáciou v konštrukcii dvojnápravových osobných vozňov sa v tomto období stalo zavedenie jednonápravových podvozkov typu Rybák, dovoľujúcich predĺžiť ich rázvor nad doteraz obvyklých 8 m, čo umožnilo zvýšiť najvyššiu dovolenú rýchlosť týchto vozňov z 80 na 90 km/hod. Nové dvojnápravové celozvárané vozne s rázvorom 9,4 m boli vyrábané od roku 1939 pražskou vagónkou Ringhoffer. Inú zaujímavú a účelnú technickú novinku k nám priniesli nákladné vozne, dodávané z nemeckých vogóniek. Ich rúrové nárazníky lepšie odolávali značným silám pôsobiacim v ťažkých nákladných vlakoch.


© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty