Železnice Slovenskej republiky


Parné rušne pre hlavné trate


Okrem modernizovaných rušňov už prevádzkovaných radov 524.1, 534.0, 354.1 a 344,4 si SŽ pre posilnenie rýchlikovej dopravy zaobstarali dva nové rušňové typy. Vzhľadom na obmedzenie výroby rušňov domácej konštrukcie v českých lokomotívkach sa pritom obrátili na bývalých tradičných dodávateľov ešte z čias rakúsko-uhorskej monarchie. Ak 15 kusová séria dvojčitých rušňov 465.0 s usporiadaním 2‘D, vyprodukovaná v rokoch 1942-1944 lokomotívkou v Budapešti predstavovala viac menej konvenčný rušňový typ dobre zapadajúci do parku starších rušňov uhorského pôvodu, bolo 6 rušňov radu M 273.1 v slovenských pomeroch naopak čímsi nanajvýš neobvyklým. Vyrobila ich lokomotívka Viedeň – Floridsdorf v roku 1940 ako zdokonalený variant svojej staršej konštrukcie, pochádzajúcej z roku 1934 a určenej pre ľahkú rýchlikovú dopravu na tratiach so slabším zvrškom. Išlo vlastne o pomerne subtílne, ale rýchle dvojčité tendrovky s usporiadaním náprav 1‘B1‘ a vonkajším rozvodom Heusinger, ktorý obvládal u nás neobvyklý ventilový vnútorný rozvod typu Lentz. Mohli byť obsluhované iba rušňovodičom (preto tiež boli označené ako motorový vozeň), pričom však stanovište vlakvedúceho bolo umiestnené priamo na rušni vo zvláštnom oddiele. Neobvyklej konštrukcii rušňa zodpovedal i nezvyčajný vzhľad, daný jeho úplným oplášťovaním.

V nákladnej doprave používali SŽ od roku 1943 29 kusov od DR prenajatých rušňov radu 52 DR (neskôr 555.0 ČSD). Predstavovali pre vojnové účely skonštruovaný a počas vojny aj v celej Európe mimoriadne rozšírený rušňový typ, ktorý vznikol radikálnou úpravou staršieho radu 50 DR s cieľom získať nanajvýš spoľahlivý rušeň pri súčasnom výraznom znížení výrobnej spotreby vtedy nedostatkových farebných kovov a obmedzení výrobnej i udržiavacej prácnosti. Boli to moderné, ťažké a výkonné, ale veľmi jednoduché nákladné rušne s usporiadaním 1‘E a štvornápravovými tendrami s bezrámovou konštrukciou Vanderbildt.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CScPrávne dokumenty