Železnice Slovenskej republiky


Zadunajská miestna železnica


Spoločnosť Zadunajskej miestnej železnice vznikla v roku 1891 zlúčením rôznych menších železničných spoločností. Bolo to významné združenie, ktoré malo jednu z najrozsiahlejších sietí miestnych železníc v Uhorsku.

Jedným z členov tohto sdruženia bola tiež mníchovská firma Localbahnactien Gesellschaft, ktorá získala nariadením MO č. 37792/90.VII.2 na základe zákonného článku č. XXXIII/1890 koncesiu pre výstavbu a prevádzku železnice vychádzajúcej zo stanice MÁV Bratislava – Nové Mesto (neskôr Bratislava – Nivy) a smerujúcej cez Csornu na trati GySEV do Szombathely

Výstavba 124,8 km dlhej železnice stála 9 320 000 K a jej prevádzka sa začala 9.11.1891. Najväčšou umelou stavbou na trati dol 460 m dlhý most cez Dunaj, postavený už v rokoch 1889-1890.

 

 

 

 

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty