Železnice Slovenskej republiky


Miestna železnica v Muránskom údolí


Koncesia pre výstavbu a prevádzkovanie trate od stanice MÁV v Plešivci, vedúcej cez Jelšavu do Muráňa bola udelená nariadením MO č. 88313/91.XII.25 koncesionárovi Gejzovi Kubinyimu. Koncesia nariaďovala zabezpečiť z uhorských zdrojov vozidlá, koľajnice i stavebný materiál.

Výstavbu realizovala firma Mandel, Hoffner a Quittner, ktorá – spolu s úradmi Gemerskej župy, obcami Jelšava, Revúca a lesným hospodárstvom panstva kniežaťa Coburga – hmotne prispela aj na výstavbu železnice. Na trati dlhej 41 km bolo 6 staníc, 5 výpravných budov, 3 sklady tovaru, 10 strážnych stanovíšť a 55 úrovňových priecestí. Náklady jej výstavby sa vyšplhali na 3 092 000 K. Slávnostný zahajovací vlak prešiel po dokončenej železnici 22.11.1893.

 

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty