Železnice Slovenskej republiky


Prvá uhorsko-haličská železnicaPrávne dokumenty