Železnice Slovenskej republiky


Rekonštrukcie železnice - Skalité - ZwardoňPo roku 1989 sa zvyšoval cestovný ruch i na československo-poľských hraniciach a začal sa prejavovať nedostatok možností železničného spojenia. V roku 1991 vtedajší námestník federálneho ministerstva dopravy Ing. Š. Nemeš prišiel s myšlienkou využiť pre tento účel starú trať z Čadce do Zwardoňa, ktorá bola po 2. svetovej vojne používaná len po zastávku Skalité-Serafinov. Dňa 26.9.1991 sa stretli zástupcovia Oblastného riaditeľstva ČSD z Bratislavy so zástupcami poľských železníc a štátnych orgánov obidvoch štátov. Na porade bol dohodnutý ďalší postup s cieľom, aktivovať prechod do konca roka 1991. Od zastávky Skalité-Serafinov po stanicu Zwardoň bolo potrebné obnoviť približne 400 m koľaje, vybudovať zabezpečovacie a oznamovacie zariadenie, vykonať potrebné administratívne opatrenia a vyškoliť železničných zamestnancov. Všetky tieto práce boli vykonané v krátkom čase a tak sa 25. októbra 1991 uskutočnila prvá jazda vlaku z Čadce do Zwardoňa. Vzhľadom na potrebu vykonať, najmä na poľskej strane, niektoré dodatočné práce, sa pravidelná doprava začala až na jar roku 1992.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty