Železnice Slovenskej republiky


Vozne


Nákladné ani osobné vozne nazaznamenali v období 1867–1873 z hľadiska celkového usporiadania významnejší vývoj. K prvému zásadnejšiemu obratu v usporiadaní osobných vozňov došlo až v roku 1872, keď boli uhorským železniciam dodané osobné vozne I. triedy vyrobené vagónkou Rathgeber v Mníchove. Aj keď si zachovali tradičnú oddielovú konštrukciu s individuálnym vstupom, rozmery jednotlivých oddielov boli výrazne zväčšené. Táto zmena naznačila jeden z významných smerov ďalšieho vývoja. V konštrukcii jednotlivých vozňových častí sa prejavovala snaha precizovať a s cieľom zjednodušenia údržby i normalizovať ich vyhotovenie. V tomto období bolo ukončené zjednocovanie polohy nárazníkov, ktoré už boli celokovové a štandardne odpružené vinutými pružinami. Dovtedy bežné reťaze boli nahradené skrutkovkami i na novostavbách nákladných vozňov. V konštrukcii podvozkov sa začínalo presadzovať železo, zatiaľ len v podobe rámových pozdĺžnikov z valcovaných profilov.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska.
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty