Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Krajinská visutá drobná lanová dráha na Lomnický štít

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


Od 1.1.1940 financovalo výstavbu lanovky MDaVP, avšak od 14.2.1941 prešla správa lanovky podľa zákona č. 28/1941 Zb. na Ministerstvo vnútra. V roku 1943 sa názov lanovky zmenil na Štátny podnik visutá lanovka na Lomnický štít.

Politické zmeny spôsobili, že dodávateľ rozpracovaného II. Úseku lanovky – firma Wiesner Chrudim – sa ocitol v zahraničí, čo pracovnému tempu neprospelo. Problémy tiež spôsobilo zistenie, že oproti projektu bude potrebné vybudovať neplánovanú podperu nedaleko od vrcholovej stanice Lomnický štít. Technicko-policajná pochôdzka II. úseku sa napokon uskutočnila 15.-16.12.1941. Na základe jej výsledku bolo 19.12.1941 pod č. Ž-908/5-III-1941 vydané lanovke užívacie povolenie a tá otvorila nasledujúci deň verejnú prevádzku. Avšak onedlho – už 14.10.1942 – bola táto prevádzka opäť zastavená. Príčinou sa stali zahrievajúce sa klzné ložiská, samovoľný pohyb kabíny po nástupe cestujúcich na Lomnickom štíte a popraskanie všetkých lanáčov na Lomnickom štíte. Verejná prevádzka tohto úseku nebola až do roku 1945 obnovená.


© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty