Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Gemerské priemyselné železnice

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


Prevádzku na dobudovaných tratiach Gemerských priemyslených železníc zabezpečovali štátne železnice s pomerne malou intenzitou (v 70. rokoch z Bánréve do Rožňavy a neskôr do Dobšinej i na odbočke z Jesenského do Tisovca jazdil denne len jeden pár vlakov, z Bánréve do Fiľakova denne dva páry vlakov). Komplikácie spojené s vyplácaním garancie výnosov Gemerských priemyselných železníc štátu, ku ktorému sa zaviazali záujemci o výstavbu tejto železnice po neúspechu konzorcia Pulszky – Strousberg v roku 1871 v objeme 100 800 zl ročne spôsobili, že zákonným článkom č. XXII z roku 1883 prešli Gemerské priemyselné železnice do vlastníctva štátu.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty