Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Uhorská severovýchodná železnica

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


Nepredpokladané ťažkosti počas výstavby železnice zákonite spôsobili zvýšenie stavebných nákladov. Banka Union ako generálnu dodávateľ vyčíslila po ukončení výstavby toto zvýšenie na 22 846 335 zl. Vyrovnanie s banoku dosiahla spoločnosť Uhorskej severovýchodnej železnice dohodou zo dňa 10.2.1875. Podľa nej obdržala banka Union ako odškodné garantované zlaté priority v nominálnej hodnote 15 mil. zl. Dňa 18.2.1875 bola dosiahnutá aj dohoda o príslušnom vyrovnaní so štátom – zákon č. XLV/1875 následne zvýšil štátnu garanciu výnosov o 275 000 zl ročne, ako zúročenie zlatých priorít v nominálnej hodnote 5,5 mil. zl. Ku konečnému vyrovnaniu spoločnosti s bankou Union došlo v súlade s dosiahnutými dohodami do konca roku 1881, nezaložený dlh spoločnosti pochádzajúci z čias výstavby bol uhradený krátením akciových podielov v rokoch 1884 a 1885. Spoločnosť tým dosiahla úplné vysporiadanie svojich finančných pomerov.

Zvýšenie technickej úrovne železnice zaistila spoločnosť účasťou na štátnej investičnej pôžičke, vypísanej zákonom č. XI/1876, v objeme 1 534 777 zl. Ďalšiu štátnu investičnú pôžičku obdržala spoločnosť v roku 1888. V tom istom roku dosiahla i zvýšenie štátnej garancie výnosov.

Úsilie štátu zjednotiť tarify (predovšetkým nákladné) Uhorskej severovýchodnej železnice s uhorskými štátnymi železnicami nebolo korunované jednoznačným úspechom. Uhorská severovýchodná železnica odolávala novej tarifnej politike a napriek všetkému si zachovala samostatnosť v tarife miestnych železníc a v otázkach prípojovej služby. To sa napokon stalo tiež hlavným dôvodom jej poštátnenia, ktoré sa realizovalo – na základe dohody z 16.5.1890 – zákonom č. XXXI/1890. Skutočné prevzatie prevádzky sa však uskutočnilo až 1.8.1890. Zákon č. II/1891 potvrdil zmluvu o vykúpe železnice. Štát sa pritom zriekol vrátenia už vyplatených preddavkov štátnej garancie výnosov, prevzal záväzok zúročenia a umorenia prioritných a investičných pôžičiek spoločnosti a zaručil akcionárom 5 percentné zúročenie základného kapitálu.

Od 1.1.1889, krátko pred svojim poštátnením, prevzala Uhorská severovýchodná železnica na základe dohody z 23.12.1888, sankcionovanej zákonným článkom č. XIV/1889 prevádzku na tratiach už skôr poštátnenej, avšak na sieť MÁV vtedy nenadväzujúcej Prvej uhorsko-haličskej železnice. Túto prevádzku viedla až do svojho vlastného poštátnenia.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty