Železnice Slovenskej republiky


Organizačné členenie


Členenie Oblastného riaditeľstva Zvolen

 • Aparát Oblastného riaditeľstva Zvolen
  • Kancelária riaditeľa
  • Oddelenie krízového riadenia a ochrany
  • Oddelenie prevádzkovej ekonomiky, logistiky a služieb
 • Sekcia riadenia dopravy
  • Oddelenie riadenia dopravy
  • Oddelenie technologické
  • Výkonné pracoviská úseku - železničné stanice
 • Sekcia železničných tratí a stavieb
  • Oddelenie prevádzkové
  • Oddelenie technické 
  • Oddelenie dopravných prostriedkov a mechanizácie
  • Výkonné pracoviská sekcie - Strediská miestnej správy a údržby
 • Sekcia energetiky a elektrotechniky
  • Oddelenie prevádzky
  • Oddelenie technické
  • Oddelenie riadenia
  • Výkonné pracoviská sekcie - Strediská miestnej správy a údržby
 • Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky
  • Oddelenie zabezpečovacej techniky a dispečerských systémov ŽI
  • Oddelenie oznamovacej techniky a informačných systémov ŽI
  • Oddelenie technické
  • Výkonné pracoviská sekcie - Strediská miestnej správy a údržby

SCHÉMA ORGANIZAČNÉHO ČLENENIA 

 

 Právne dokumenty