Železnice Slovenskej republiky


Výkonné pracoviská sekcie riadenia dopravy


VÝKONNÉ PRACOVISKÁ SEKCIE riadeniA dopravy

Otázky, informácie a sťažností týkajúce sa osobnej dopravy (podmienky prepravy, zľavy, možnosti cestovania, cestovné lístky, koľajové vozidlá - vozne, hnacie vozidlá, redukcia vlakov osobnej dopravy) zasielajte priamo:

Štátny dopravca:                              ZSSK na adresu: info@slovakrail.sk

Prípadne súkromí dopravcovia:    RegioJet a. s.,  www.regiojet.sk 

                                                            LEO Express a.s., www.le.cz

                                                            Arriva vlaky s.r.o., www.arriva-vlaky.cz

Taktiež prípadné informácie a sťažnosti týkajúce sa nákladnej dopravy zasielajte na adresu: infoservis@zscargo.sk,

prípadne ďalší nákladní dopravcovia: kontakt na webe.

ŽST Banská Bystrica

29.augusta 35, Banská Bystrica

Kontakt

Tel.: 048 - 229 6451
E-mail: zst.bb@zsr.sk

Otázky, informácie a sťažností týkajúce sa osobnej dopravy viď. začiatok stránky.

ŽST Brezno

Železničná 2, Brezno

Kontakt

Tel.: 048 - 229 8464
E-mail: zst.brezno@zsr.sk

Otázky, informácie a sťažností týkajúce sa osobnej dopravy viď. začiatok stránky.

ŽST Fiľakovo

Železničná 23/1190, Fiľakovo

Kontakt

Tel.: 047 - 229 3500
E-mail: zst.filakovo@zsr.sk

Otázky, informácie a sťažností týkajúce sa osobnej dopravy viď. začiatok stránky.

ŽST Horná Štubňa

č. 445, Horná Štubňa

Kontakt

Tel.: 043 - 229 6944
E-mail: zst.hornastubna@zsr.sk

Otázky, informácie a sťažností týkajúce sa osobnej dopravy viď. začiatok stránky.

 

ŽST Hronská Dúbrava

č. 157, Hronská Dúbrava

Kontakt

Tel.: 045 - 229 6490
E-mail: zst.hd@zsr.sk

Otázky, informácie a sťažností týkajúce sa osobnej dopravy viď. začiatok stránky.

ŽST Jesenské

Železničná 442, Jesenské

Kontakt

Tel.: 047 - 229 5440
E-mail: zst.jesenske@zsr.sk

Otázky, informácie a sťažností týkajúce sa osobnej dopravy viď. začiatok stránky.

ŽST Kozárovce

Hlavná 579, Kozárovce

Kontakt

Tel.: 036 - 229 6440
E-mail: zst.kozarovce@zsr.sk

Otázky, informácie a sťažností týkajúce sa osobnej dopravy viď. začiatok stránky.

ŽST Kriváň

č. 355, Kriváň

Kontakt

Tel.: 045 - 229 6250
E-mail: zst.krivan@zsr.sk

Otázky, informácie a sťažností týkajúce sa osobnej dopravy viď. začiatok stránky.

ŽST Lenartovce

Železničná 130, Lenartovce

Kontakt

Tel.: 047 - 229 5250
E-mail: zst.lenartovce@zsr.sk

Otázky, informácie a sťažností týkajúce sa osobnej dopravy viď. začiatok stránky.

ŽST Levice

Nádražný rad 2, Levice

Kontakt

Tel.: 036 - 229 3490
E-mail: zst.levice@zsr.sk

Otázky, informácie a sťažností týkajúce sa osobnej dopravy viď. začiatok stránky.

ŽST Lučenec

Staničný obvod 1/1132, Lučenec

Kontakt

Tel.: 047 - 229 2490
E-mail: zst.lucenec@zsr.sk

Otázky, informácie a sťažností týkajúce sa osobnej dopravy viď. začiatok stránky.

ŽST Zlaté Moravce

Staničná 1, Zlaté Moravce

Kontakt

Tel.: 037 - 229 7190
E-mail: zst.zlatemoravce@zsr.sk

Otázky, informácie a sťažností týkajúce sa osobnej dopravy viď. začiatok stránky.

ŽST Zvolen

T.G. Masaryka 294/3, Zvolen

Kontakt

Tel.: 045 - 229 4103
E-mail: zst.zvolen@zsr.sk

Otázky, informácie a sťažností týkajúce sa osobnej dopravy viď. začiatok stránky.Právne dokumenty