Železnice Slovenskej republiky


Prešovsko-tarnowská železnica


V roku 1874 bol vybudovaný aj úsek Orlov – zem. hranica. Verejná prevádzka na ňom sa však začala až 18.8.1876, po otvorení haličského úseku Tarnów – Leluchów – zem. hranica.

Prevádzku uhorského úseku po Orlov zabezpečovali v období 1873 – 1879 MÁV, od Orlova Prvá Uhorsko-haličská železnica. Keď sa uskutočnila fúzia Prešovsko-tarnowskej železnice s KBŽ, prevzala železnicu i jej prevádzkovanie KBŽ. Dohoda o fúzii bola uzavretá dňa 8.4.1876, k jej ratifikácii však došlo až 11.6.1879 a prevod práv železnice na KBŽ schválil zákon č. XXXVIII/1879. Prioritky Prešovsko-tarnowskej železnice (14 284 ks po 300 zl) boli pritom vymenené za prioritky KBŽ. Došlo tiež k výmene akcií: za 8 ks 5 percentných akcií Prešovsko-tarnowskej železnice (dovedna 14 284 ks po 200 zl) sa poskytlo 9 ks 4 percentných akcií KBŽ.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty