Železnice Slovenskej republiky


Strediska miestnej správy a údržby


Mapa pôsobností Mostného obvodu

                                                                 

Stredisko miestnej správy a údržby Bratislava - SMSÚ MO BA

Ing. Milan Latta

Vedúci strediska 

 Kontakt

Tel.: 02/ 2029 5504
Email: latta.milan@zsr.sk
Adresa: Legionárska 27, 831 04 Bratislava

 

Stredisko miestnej správy a údržby Bošany - SMSÚ MO BO

Dušan Gális 

Vedúci strediska

Kontakt

Tel.: 038/ 5427649
Email: galis.dusan@zsr.sk
Adresa: Staničná 2, 956 18 Bošany

 

Stredisko miestnej správy a údržby Košice - SMSÚ MO KE

Ing. Matúš Sukovský

Vedúci strediska

Kontakt

Tel.: 055/ 229 2327
Email: sukovsky.matus@zsr.sk
Adresa: Pri plynárni č.8, 041 50 Košice

 

Stredisko miestnej správy a údržby Margecany - SMSÚ MO MA

Bc. Jozef Leško

Vedúci strediska

Kontakt

Tel.: 053/ 229 7483
Email: lesko.jozef@zsr.sk
Adresa: Pod lesom 577 , 055 01 Margecany

 

Stredisko miestnej správy a údržby Prešov - SMSÚ MO PO

Ing. Viliam Kubica

Vedúci strediska

Kontakt

Tel.: 051/ 229 3512
Email: kubica.viliam@zsr.sk
Adresa: Jilemnického 2 , 080 01 Prešov

 

Stredisko miestnej správy a údržby Žilina - SMSÚ MO ZA

Ing. Ján Sládek 

Vedúci strediska

Kontakt

Tel.: 041/ 229 5248
Email: sladek.jan@zsr.sk
Adresa: Uhoľná 1, 010 01 Žilina

 Právne dokumenty