Železnice Slovenskej republiky


Výluka systému.


Nedostupnosť aplikácií

ŽSR-Železničné telekomunikácie sa ospravedlňujú za prípadnú nedostupnosť niektorých aplikácií dňa  5.12.2022, kedy je plánovaná výluka v čase od 11:00 – 12:00 hod.  v dôsledku nevyhnutnej aktualizácie prevádzkových informačných systémov, ktoré poskytujú dáta aplikáciám.

Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti spôsobené výlukou a ďakujeme za pochopenie.
Dátum a plánovaný čas konania výluky:
5.12.2022 od 11:00 - 12:00 hod.
Uvedený čas výluky je plánovaný čas výluky, ktorý sa vplyvom nepredvídateľných prevádzkových udalostí môže predĺžiť.

Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti spôsobené výlukou a ďakujeme za pochopenie.

V prípade doplňujúcich informácií kontaktujte ŽT Service Desk (Hotline), buď telefonicky 920-2727 (02/2029 2727), alebo e-mailom.Právne dokumenty