Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
ELIS
od 11.12.2016 do 08.12.2018
Media room - Vyjadrenia pre média 2017 - Jún - ŽSR podpísali zmluvy o spolupráci s ďalšími dvoma strednými školami
 Odkiaľ :
 Kam :
 Cez :
Len priame spojenia
 Dátum :
 Čas :
 Odchod  Príchod
Január  |
Február  |
Marec  |
Apríl  |
Máj  |
Jún  |
Júl  |
August  |
September  |
Október  |
November  |
December  |
Vyhľadávanie v media room:
Hľadať v:

ŽSR podpísali zmluvy o spolupráci s ďalšími dvoma strednými školami

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v rámci rozšírenia spolupráce so strednými odbornými školami v oblasti vzdelávania a získavania budúcich kvalifikovaných zamestnancov dnes, t.j. 19. júna 2017 uzavreli dve nové Rámcové zmluvy o vzájomnej spolupráci. Išlo o Strednú odbornú školu elektrotechnickú v Trnave a Strednú priemyselnú školu dopravnú v Košiciach.  Súčasťou spolupráce je aj štipendijný program ŽSR

Zmluva upravuje spoločný postup pri zabezpečení vzdelávania a prepojenia výučby teórie s prevádzkovou praxou,  čím otvára  väčšie možnosti získavania budúcich zamestnancov z radov absolventov uvedených škôl pre prácu na ŽSR. Žiaci tak budú mať možnosť vykonávať odbornú prax priamo na pracoviskách ŽSR a po úspešnom ukončení štúdia budú mať možnosť širokého uplatnenia v oblasti železničnej dopravy.

generalny_riaditel_ZSRpodpi_gr

,,Predovšetkým v odborných prevádzkových pozíciách nám odchádzajú do dôchodku silné ročníky a chýbajú nám ľudia. Snahou ŽSR je postupne zabezpečiť generačnú obmenu týchto zamestnancov a vychovať si vlastných odborníkov v oblasti železničnej dopravy“, priznal generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy.

Cieľom štipendijného programu, ktorý je súčasťou zmluvy, je motivovať mladú generáciu na štúdium v odborných profesiách, ktoré sú pre ŽSR dôležité a systematicky tak riešiť problém so získavaním zamestnancov v nosných profesiách v železničnej doprave a elektrotechnike. Cieľovou skupinou budú žiaci všetkých ročníkov. Podmienkou získania štipendia bude študijný priemer do 2,5 z odborných predmetov, úspešné absolvovanie zdravotnej prehliadky a psychologického vyšetrenia. Žiaci so študijným priemerom do 2,5 a nulovou absenciou na vyučovaní dostanú prospechové štipendium v 1. ročníku 40 € mesačne, v 2. ročníku 60 € mesačne, v 3. ročníku 80 € mesačne a vo 4. ročníku 100 € mesačne. Záujemcovia o štipendijný program budú vyberaní podľa personálnych potrieb ŽSR a na základe spolupráce so školou. Žiaci, ktorí sa do programu prihlásia a budú vybraní, musia splniť záväzok zamestnať sa na ŽSR po skončení strednej školy na dobu 3 rokov. ŽSR na druhej strane garantujú záväzkom žiaka zamestnať v oblasti, ktorú študuje.

riaditel_Peter_Parimuchariaditel_Stefan_Bilik_

,,Som veľmi rád, že sa ŽSR ohlásili, verím, že spolupráca bude pokračovať aj ďalej,“ uviedol Štefan Bilík zo Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Trnave. ,,Radi sme participovali na príprave zmluvy, uvedená spolupráca nám veľmi pomôže“, doplnil Peter Parimucha, riaditeľ Strednej odbornej školy dopravnej v Košiciach, ktorá sa riadi krédom: Život je pohyb, pohyb je doprava, doprava je život.

Aktívnou spoluprácou so strednými a vysokými školami, ako aj rôznymi inými propagačnými aktivitami sa ŽSR snažia zvyšovať záujem verejnosti nielen o samotnú firmu, ale aj o študijné smery v oblasti dopravy a techniky, v ktorých ponúkajú zaujímavé príležitosti na osobný a kariérny rast.VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky