Železnice Slovenskej republiky


Zrušenie zastávky v obci Milochov


17.02.2017

Dobrý deň, poprosím Vás o bližšie info k zrušeniu zastávky v obci Milochov.

Realizáciou stavby Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), Modernizácia trate Púchov – Žilina, dôjde k zmene polohy trasy a tým aj k jej skráteniu medzi Púchovom a Považskou Teplou o 2 821 m. Celková dĺžka modernizovaného úseku trate vrátane zastávok a železničných staníc je:

- pred modernizáciou         18,742 km

- po modernizácii                15,921 km

Zastávka Milochov bude bez náhrady zrušená z dôvodu zmeny trasy (zmeny polohy dvojkoľajnej trate) medzistaničného úseku Púchov – Považská Bystrica. Ako náhrada za zrušenie železničnej zastávky Milochov bude zrealizovaná nová komunikácia III. triedy z Považskej Bystrice do Púchova v mieste pôvodného - opusteného železničného telesa. V obciach Horný a Dolný Milochov a Nosice bude komunikácia napojená na existujúcu cestnú sieť.


Právne dokumenty