Železnice Slovenskej republiky


ŽST Poprad - Tatry/ modernizácia III. etapa


21.04.2016

Modernizácia železničnej stanice Poprad – Tatry pokračuje III. etapou.

Ide o rekonštrukciu prestupovej haly Tatranských elektrických železníc (TEŽ). Predmetnou stavbou sa sfinalizuje celý projekt modernizácie popradskej železničnej stanice, čím sa zvýši kultúra cestovania a stanica sa dostane na európsku úroveň. 

III. etapa modernizácie a obnovy popradskej stanice začala odovzdaním staveniska dodávateľovi prác firme TEXO Partner a.s. 27. 1. 2016. Až v týchto dňoch však začal v priestoroch prestupovej haly stavebný ruch. Doterajšie práce, v zimnom období, sústredil stavebník na búracie práce vo vnútorných priestoroch, ktoré nie sú prístupné verejnosti.

Pri prestupovej hale TEŽ pôjde o komplexnú rekonštrukciu, ktorá pozostáva z výmeny opotrebovaného opláštenia, obnovy vonkajšieho a vnútorného podhľadu, obnovy osvetlenia a podláh. 

Pri rekonštrukcii nástupíšť TEŽ je navrhnutá a naplánovaná obnova povrchovej vrstvy nástupišťa, očistenie a obnova strešnej krytiny, obnova náterov oceľovej konštrukcie a zvodov dažďovej vody. Pribudnú nové vchodové dvere a asfalt na nástupištiach.

Po výmene opláštenia bude dodávateľ rekonštruovať reštauračnú časť, kde je naplánovaná komplexná rekonštrukcia obnovy miestností (omietky, podlahy, okná, dvere, vykurovanie, vzduchotechnika...) Rekonštrukcia sa dotkne aj rozvodov plynu, rekonštrukcie kotolne, pribudne nový kamerový systém, požiarna signalizácia aj rozhlas. Nové dlažby, omietky, zateplenie a fasáda sa budú realizovať postupne a ukončenie stavby je naplánované na september 2017.

Predpokladané náklady 2 146 619, 32 €
Investor: ŽSR 

Doterajšia rekonštrukcia nemá vplyv na cestujúcu verejnosť. Menšie obmedzenia sú v týchto dňoch v prestupovej hale spôsobené uzatvorením jedného z dvoch východov na nástupište TEŽ a vytvorením dočasných stien – zábran, ktoré bránia vstupu na stavenisko. 

ŽSR prosia cestujúcu verejnosť o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami pri pohybe v priestoroch železničnej stanice Poprad – Tatry v prestupovej hale, kde prebieha rekonštrukcia.

Právne dokumenty