Železnice Slovenskej republiky


ŽSR - rekuperácia


27.03.2015

Chtěl bych se prosím jednak zeptat, zda je v současnosti rekuperace na síti ŽSR zcela zakázána nebo je zda je povolena pouze na stejnosměrné části a jednak, zda může na základě měření vlivu rekuprace lokomotvy 193 220 dne 18.3. dojít k jejímu povolení, resp. zda se případně alespoň jedná o součást aktivit směřujících k povolení rekuperace na střídavě napájené části sítě?

V súčasnosti nie je na ŽSR rekuperácia povolená v bežnej prevádzke. Spustenie rekuperácie na oboch systémoch AC/DC do bežnej prevádzky je v štádiu riešenia a prípravy. V blízkej budúcnosti sú plánovane merania a skúšky pre povolenie rekuperácie na vybraných úsekoch.

Vami uvedené meranie s HDV 193 220 (Siemens „Vectron“) z dňa 18.3.2015 bolo za iným účelom. Meraním sa preveroval vplyvu HDV na napäťové charakteristiky napájacej sústavy v zmysle platných európskych noriem. Jedným s režimov jázd HDV počas týchto meraní je aj rekuperácia (platí pre HDV s funkciou rekuperácie do TV).

Právne dokumenty