Železnice Slovenskej republiky


Podpisom zmluvy na nadjazd železnice úspešne pokračujú v modernizácií uzla Žilina


06.05.2022

Vďaka dohode a podpisu zmluvy medzi ŽSR a podnikateľom Georgom Trabelssiem získala Žilina ďalšiu zelenú k plynulej výstavbe železničného uzla Žilina. Nevysporiadanými totiž doteraz boli pozemky pod autobusovou stanicou vo vlastníctve spoločnosti Organizátor RIDS, a.s.

Som nesmierne rád, že po mesiacoch rokovaní došlo k podpisu zmluvy so ŽSR. Som Žilinčan a práve preto si uvedomujem dôležitosť tohto projektu.  Dovolím si tvrdiť, že v rámci dopravnej infraštruktúry sme spoločnými podpismi zapísali do kroniky nášho mesta ďalší historický míľnik. O to viac ma teší, že aj ja osobne prispejem k veľkolepému dielu ŽSR, ktoré bude mať vo finále nielen regionálny ale celoslovenský prínos,“ povedal predseda predstavenstva Organizátor RIDS, a.s. George Trabelssie.

Od úvodných rokovaní som nemal a ani nemám ekonomický záujem na tejto investícii, keďže zmenšenie autobusovej stanice z hľadiska kvality nie je výhodné. Navyše pri obdobných veľkých a dlhšie trvajúcich investíciách sa podsúva aj istá miera právnej neistoty, pretože ako vidíme, trhové a aj obchodné podmienky sa v dnešnej dobe menia každým dňom a aj napriek tomu zmluvy s našimi dopravcami ostávajú v platnosti bezo zmien. Pre rozvoj Žiliny a v záujme všetkých Žilinčanov som sa rozhodol urobiť ústretový a viem, že dobrý krok a odpredať časť pozemku, hoci tým prídeme o plochu, ktorá dnes slúži ako nástupište. V istej fáze nám projekt  síce mierne skomplikuje manažovanie autobusovej dopravy, ale aj na to sme pripravení. Počas rekonštrukčných prác budeme dbať nielen na zvýšenú bezpečnosť cestujúcej verejnosti, ale aj na plynulé, kvalitné a bezproblémové poskytovanie a zabezpečovanie služieb v rámci autobusovej dopravy.  Našou snahou totiž je, aby vyvolanú rekonštrukciu autobusovej stanice čo najmenej pocítili najmä cestujúci ale i dopravcovia “, dodal George Trabelssie.

Výsledná dohoda je podľa ŽSR kompromisom, ktorý zohľadňuje potreby a oprávnené požiadavky oboch zmluvných strán a jej splnenie významnou mierou prispeje k zlepšeniu dopravnej infraštruktúry mesta Žilina. „Železnice oceňujú konštruktívny prístup zmluvného partnera k riešeniu danej situácie a jeho ochotu rokovať a dohodnúť sa na takej úprave právnych vzťahov, ktorá reflektuje potreby ŽSR a mesta Žilina. ŽSR deklarujú, že v spolupráci so zmluvným partnerom urobia všetko pre to, aby dopad realizovaných prác na obyvateľov a návštevníkov mesta Žilina bol čo najmenší. Dúfame zároveň, že úsilie železníc, ktoré akceptovali podmienky zo záväzného stanoviska mesta Žilina ohľadne výstavby nadjazdu, bude podporené aktivitou a prístupom aj ostatných subjektov, ktorým budú objekty nadjazdu a autobusovej stanice slúžiť, vrátane najmä mesta Žilina a Žilinského samosprávneho kraja,“ uviedla hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová.

Plánovaný nadjazd má prepojiť Májovú ulicu pred stanicou, s Uhoľnou, ktorá vedie za koľajiskom popred zimný štadión a štadión MŠK Žilina. Z Uhoľnej ulice sa napojí na cestu I/60 – Ľavobrežnú. Slúžiť bude iba pre cestnú dopravu. Nadjazd odťaží aj Hviezdoslavovu ulicu priamo pred železničnou stanicou. Dnes je vyťažená, Kysuckou cestou ňou smeruje do centra množstvo áut. Po rekonštrukcii bude mať charakter predstaničného námestia, kde bude mať vjazd povolený len mestská hromadná doprava a autá k železničnej stanici a hotelu Polom. Dlabačova ulica sa opäť spojí s Hviezdoslavovou.

Celá rekonštrukcia železničného uzla má dĺžku zhruba 14 kilometrov v smere východ - západ a 2,3 kilometra v smere sever - juh. Opravou prejde 50 kilometrov koľají, železničné mosty, nástupištia, podchody aj podjazdy. Okrej železničnej a cestnej sa zmení aj infraštruktúra súvisiaca s cyklodopravou. Zhotoviteľom stavby Uzol Žilina je Združenie pod Dubňom na čele so spoločnosťou Strabag.Právne dokumenty