Železnice Slovenskej republiky


​Na trati Varín - Košice - Čierna nad Tisou pribudne rádiová sieť GSM-R


05.08.2022

BRATISLAVA – ŽSR vyhlásili verejné obstarávanie na Implementáciu GSM-R do siete ŽSR na úseku Varín – Košice – Čierna nad Tisou - štátna hranica.

Podľa štátneho tajomníka ministerstva dopravy Jaroslava Kmeťa „ide o vybudovanie líniového rádiodispečerského dorozumievacieho systému GSM-R, ktorý zabezpečí mobilnú telekomunikačnú a dátovú komunikáciu pre potreby železničnej prevádzky a pre zavedenie systému ERTMS, čiže Európskeho systému riadenia železničnej dopravy, na úseku železničnej infraštruktúry Varín – Košice – Čierna nad Tisou.“

ERTMS sa skladá z dvoch základných zložiek:

GSM-R (Global System for Mobile Communications-Railway). Tento rádiový systém má slúžiť na zabezpečenie hlasovej a dátovej komunikácie v železničnej infraštruktúre, využitím štandardného globálneho systému mobilnej komunikácie (GSM), použitím frekvencii osobitne vyhradených pre železničné aplikácie.

ETCS (European Train Control System) - Európsky systém zabezpečenia jazdy vlakov. Tento systém má zabezpečiť prenos informácií z technických zariadení inštalovaných v železničnej infraštruktúre do hnacieho vozidla a poskytovať rušňovodičovi informácie potrebné na jazdu vlaku 

Vybudovanie rádiovej siete na úseku Varín – Košice – Čierna nad Tisou pozostáva najmä z výstavby anténnych stožiarov s technologickým kontajnerom pre rádiovú sieť GSM-R, potrebnej infraštruktúry ako sú prípojky nn, prenosové zariadenia, terminály GSM-R, základňové rádiostanice BTS s anténnym systémom, elektronická zabezpečovacia signalizácia, klimatizácie a optická kabelizácia závesná na existujúcich stĺpoch trakčného vedenia.

Hlavným účelom stavby je vybudovať digitálnu rádiovú komunikačnú sieť GSM-R podľa štandardov definovaných v legislatíve EÚ a SR. Stavba je líniového charakteru a je pokračovaním už vybudovanej mobilnej rádiovej siete GSM-R SK na trase Bratislava – Žilina – Čadca - št.hr. SR/ČR.Právne dokumenty