Železnice Slovenskej republiky


Cenový prieskum


30.08.2022

V súvislosti s pripravovaným verejným obstarávaním zákazky na poskytnutie služieb na predmet „Štúdia uskutočniteľnosti pre projekty: Výstavba novej trate Lamač - Záhorská Bystrica - Stupava - Lozorno a Výstavba novej trate Bratislava Vajnory - Pezinok“ si Vás obstarávateľ dovoľuje osloviť so žiadosťou o spracovanie cenovej ponuky pre účel stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Cenové ponuky prosíme zaslať v termíne do 12.09.2022.Právne dokumenty