Železnice Slovenskej republiky


Postup pri inštalácii aplikácie ELIS


  • Naštartujte inštalátor "(program ELISeu.exe)"
  • Inštalátor zobrazí licenčnú dohodu o prevádzkovaní zakúpeného software. Pokiaľ s dohodou nesúhlasíte, v inštalácii nepokračujte.
  • Ďalej vyberte cieľový adresár.
  • Na záver inštalácie zvoľte, či chcete vytvoriť zástupcov k "inštalovanému ELIS-u" aj na pracovnej ploche a na paneli pre rýchle spustenie (zástupcovia v ponuke Štart sa vytvoria vždy) a prečítajte si súbor Manuál k aplikácii ELIS so základnými informáciami k programovému vybaveniu.


Právne dokumenty