Železnice Slovenskej republiky


Zoznam albumov


Zoznam albumov

Bánovce – Vajany (Vojany)

ČSD – Východná dráha Bratislava – Rekreačné a chatkové zariadenia dráhy a výkonných jednotiek (Digitalizácia fotografií sa pripravuje)

Dráha Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom

Fotografie z prestavby mostu cez Malý Dunaj pri zastávke Vrakuňa na trati Bratislava – Komárno, 1923 – 1924 (Digitalizácia fotografií sa pripravuje)

KASSA – ODERBERGI VASÚT: KASCHAU – ODERBERGER BAHN: KOŠICKO – BOHUMÍNSKA ŽELEZNICA

Ministerstvo dopravy – Lokomotívny park

Ministerstvo dopravy – Vozové hospodářství

Ministerstvo dopravy – Vozové hospodářství 2

Priamy výjazd Břeclav – Kúty: Južné zhlavie stanice Břeclav (Digitalizácia fotografií sa pripravuje)

První rok vojenské železniční práce stavební na Slovensku

Rekonštrukčné stavby na trati B. Bystrica – Dol. Štubňa odb. (Digitalizácia fotografií sa pripravuje)

Stavba dráhy Handlová – Horná Štubňa a tunelu Presidenta T.G.Masaryka, 1928 – 1930 (Digitalizácia fotografií sa pripravuje)

Stavba hlavnej dráhy Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom

Stavba hlavnej dráhy Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom – I. etapa 

Strážske – Prešov. V upomienku na otvorenie verejnej premávky na novej železnici, 1943 (Digitalizácia fotografií sa pripravuje)

Účasť železničiarov v SNP (Digitalizácia fotografií sa pripravuje)

Vodovod pre nádražie Horná Štubňa

Výstavna novej jednokoľajovej železničnej trati Turňa nad Bodvou – Rožňava (Digitalizácia fotografií sa pripravuje)

Z histórie traťového hospodárstva

Železnica Viedeň – Bratislava 1913 – 1914 

Železničné trate v Rakúsku (Digitalizácia fotografií sa pripravuje)Právne dokumenty