Železnice Slovenskej republiky


Bánovce - Vajany (Vojany)


Bánovce - Vajany (Vojany)

Album je z rokov 1920 - 1921. Vyšiel 15.10.1921. 

 

Obsah albumu

F-2387 – Zahajovací vlak dňa 15.10.1920 v stanici Vajany
F-2388 – Oslovenie pána ministra Šrámka
F-2389 – Prehliadka plánov
F-2390 – Prehliadka plánov
F-2391 – Most cez rieku Laborec v km 18.1/3
F-2392 – Prehliadka konštrukcie mosta cez Laborec
F-2393 – Most v km 18.5/7
F-2394 – Drahňov“ staničná budova
F-2395 – Most cez rieku Duša v km 13.6/7
F-2396 – Stanica „Budkovce“ staničná budova
F-2397 – Privítanie pána ministra Šrámka obyvateľstvom a školskou mládežou v Budkovciach
F-2398 – Privítanie pána ministra Šrámka obyvateľstvom a školskou mládežou v Budkovciach
F-2399 – Privítanie pána ministra Šrámka obyvateľstvom a školskou mládežou v Budkovciach
F-2400 – Privítanie pána ministra Šrámka obyvateľstvom a školskou mládežou v Budkovciach
F-2401 – „Hatalov“ staničná budova
F-2402 – Policajno-technická skúška 
F-2403 – Oslovenie pána ministra ŠrámkaPrávne dokumenty