Železnice Slovenskej republiky


KASSA – ODERBERGI VASÚT: KASCHAU – ODERBERGER BAHN: KOŠICKO – BOHUMÍNSKA ŽELEZNICA


Kassa – Oderbergi Vasút: Kaschau – Oderberger Bahn: Košicko – Bohumínska železnica

Album obsahuje pamätný list a grafikon pamätného vlaku. Fotografie sú bez popisu.

 Právne dokumenty