Železnice Slovenskej republiky


Strážske – Prešov. V upomienku na otvorenie verejnej premávky na novej železnici, 1943


Strážske – Prešov

V upomienku na otvorenie verejnej premávky na novej železnici Strážske – Prešov V Bratislave, september 1943

Digitalizácia fotografií sa pripravuje.

 

Obsah albumu

1. Hanušovský viadukt
2. Kaštieľ v Hanušovciach
3. Celkový pohľad na Hanušovce
4. Kapušanský hrad
5. Cestný nadchod štátnej hradskej v stav. km 2.6/7-
6. Zárubné múry v stav. km 3.0 – 3.4
7. Zárubné múry predportálového zárezu tunelu č. 1 zo strany strážskej
8. Strážsky portál tunelu č. 1. Pohľad na vydrevenie zárubných múrov
9. Výhľad zo strážskeho portálu tunelu č. 1
10. Strážsky portál tunelu č. 1
11. Sanačné práce v predportálovom záreze tunelu č. 1 z prešovskej strany
12. Zemné práce v predportálovom záreze tunelu č. 1 z prešovskej strany
13. Úprava svahov a kamenné rebrá v predportálovom záreze tunelu č. 1 z prešovskej strany
14. Práce na dokončení a úprave prešovského portálu tunelu č. 1
15. Prešovský portál tunelu č. 1
16. Železobetónový cestný nadchod I. tr. v stav. km. 4.363
17. Stavba klenutého priepustu na preložke štátnej hradskej v stav. km. 6.0/1
18. Železobetónový trámový cestný nadchod I. tr. v stav. km 5.980
19. Zosuv pôdy v záreze v stav. km 6.6/9
20. Zárubné múry v hraboveckom záreze stav. km 6.6/9
21. Zárubné múry a úprava svahu zvážlivého územia v stav. km 6.6/9
22. Stanica Nižný Hrabovec
23. Drevené provizórium pre stavbu mostu cez Ondavu v stav. km 7.9/10
24. Oceľový most cez Ondavu v stav. km 7.9/10. Pohľad po vode
25. Oceľový most cez Ondavu v stav. km 7.9/10. Pohľad zo strany
26. Pohľad s mostu na upravené riečište Ondavy
27. Oceľový most ( cestný podchod ) v stav. km 8.138
28. Zaťažovacia skúška oceľovej konštrukcie mostu v stav. km 8.138
29. Cestný podchod a priepust v stav. km 9.369
30. Drevený cestný nadchod III. tr. v stav. km 11.360
31. Osobná zastávka Vranovské Dlhé
32. Cestný a podchod a priepust v stav. km 11.968
33. Pohľad na úsek trate na spojke z Vranova na Trebišov
34. Oceľový most cez Topľu v stav. km 30.8/10 spojky na Trebišov. Pohľad proti vode
35. Pohľad od Trebišova na oceľový most cez Topľu v stav. km 30.8/10 spojky na Trebišov
36. Oceľový most cez Topľu v stv. km 30.8/10 na Trebišov. Pohľad zo strany
37. Pohľad na oceľovú konštrukciu mosta cez Topľu v stav. km 30.8/10 spojky na Trebišov
38. Vodárenská stanica Vranov nad Topľou ( v stavbe )
39. Stavba vodárenskej veže v stanici Vranou n./T.
40. Oceľový most cez Topľu v stav. km 19.2/4
41. Stanica Soľ
42. Úprava brehu Topli v stav. km 22.5/6
43. Pohľad na hotový úsek trate v stav. km 23.8 – 24.6
44. Cestný nadchod I. tr. v stav. km 26.6/7
45. Klenutý cestný podchod a priepust v stav. km 28.108
46. Vodárenská stanica Černé
47. Výjazdové zhlavie v stanici Černé
48. Skalnatý zárez za stanicou Černé v stav. km 29.5/6
49. Zemné práce a sanácia zvážlivého územia v záreze v stav. km 33.2/4
50. Sanácia svahu v záreze v stav. km 33.2/4
51. Stavba zárubných múrov v záreze v stav. km 33.2/4
52. Montáž viaduktu v stav. km 33.6/8
53. Pohľad na viadukt v stav. km 33.6/8
54. Viadukt v stav km 33.6/8 a práce sypania, úprava zemného kužeľa zo strany prešovskej
55. Oceľový most ( podchod a priepust ) v stav. km 31.9/10
56. Stanica Hanušovce nad Topľou
57. Zemné práce v záreze v stav. km 34.7 – 35.4
58. Osobná zástavka Hanušovce n./T.
59. Montáž hanušovského viaduktu v stav. km 36.1/6
60. Hanušovský viadukt a pohľad na obec Hanušovce nad Topľou
61. Hanušovský viadukt. Pohľad z obce
62. Pohľad na hanušovský viadukt a na obec Hanušovce n./T.
63. Zaťažkávacia skúška oceľových konštrukcií v 2. otvore hanušovského viaduktu
64. Hanušovský viadukt. Prevedenie zaťažkávacej skúšky v 6. otvore
65. Hanušovský viadukt. Zaťažkávacia skúška oceľových konštrukcií v 2. otvore
66. Viadukt v stav. km37.1/3
67. Pohľad na spodnú stavbu a na skruže klenby prešovskej opory viaduktu v stav. km 37.1/3
68. Armovanie klenby prešovskej opory viaduktu v stav. km 37.1/3
69. Lešenie pre stavbu piliera viaduktu v stav. km 38.8/10
70. Stavba montážneho lešenia pre viadukt v stav. km 38.8/10
71. Montáž viaduktu v stav. km 38.8/10
72. Viadukt v stav. km 38.8/10 (pavlovský)
73. Zaťažkávacia skúška viaduktu v stav. km 38.8/10
74. Výhybňa Pavlovce
75. Výjazdové zhlavie výhybne Pavlovce
76. Klenutý cestný podchod v stav. km 39.590
77. Stavba objektu (klenutého cestného podch. a priepustu) v stav. km 40.219
78. Klenutý cestný podchod a priepust v stav. km 40.219
79. Pohľad smerom od Prešova na úsek trate za výhybňou Pavlovce
80. Zemné práce v stav. km 41.2/3
81. Zemné práce v stav. km 40.7
82. Drevený cestný nadchod III. triedy v stav km 41.817
83. Strážsky portál tunelu č. 2 ( v práci )
84. Prešovský portál tunelu č. 2
85. Výhľad z prešovského portálu tunelu č. 2
86. Pohľad na úsek trate pred prešovským portálom tunelu č. 2
87. Železobetónový trámový cestný nadchod I. tr. v stav. km 43.353
88. Klenutý cestný podchod v stav. km 43.700
89. Stanica Nemcovce
90. Cestný podchod a priepust v stav. km 44.800
91. Cestný podchod a priepust v stav. km 45.939
92. Železobetónový cestný most cez potok. Ladzinku na upravenej štátnej hradskej zborovskej
93. Oceľový plnostenný most cez potok Ladzinku v stav. km 49.6/7
94. Lom v Banskom fmy Tatranská stavebná úč. spol.
95. Lom vo Vechci fmy Ing. Lad. Hits
96. Lom v Hermanovciach fmy Ing. Lozovský a Štefanec
97. Zvážnica z lomu v Kapušanoch fmy Ing. Lozovský a Štefanec
98. Lom v Kapušanoch fmy Ing. Lozovský a Štefanec
99. Práca v lome na rozbíjaní balvanov
100. Strojné pneumatické pechovadlo (žaba)
101. Pracovný vlak poľnej drážky z 5. úseku
102. Rýchliková lokomotíva použitá pri zaťažovacích skúškach viaduktov
103. Pavlovský viadukt v stav. km 38.8/10. Montáž oceľovej konštrukciePrávne dokumenty