Železnice Slovenskej republiky


Priamy výjazd Břeclav – Kúty: Južné zhlavie stanice Břeclav


Priamy výjazd Břeclav – Kúty: Južné zhlavie stanice Břeclav

Nie je uvedený rok, trať bola daná do prevádzky 11.11.1929

Digitalizácia fotografií sa pripravuje.

 

Obsah albumu

1. Opis – Priamy výjazd z Břeclavi smerom na Kúty
2. Most cez rieku Moravu v km 10.23 – Břeclav – Kúty
3. Podjazd v km 82.8 južného zhlavia
4. Pohľad na južné zhlavie
5. Pohľad smerom k Viedni
6. Most cez Dyje v km 0.668
7. Osadzovanie konštrukcie na bratislavskej koľaji
8. Pracovná lávka a demontáž
9. Podjazd v km 0.974
10. Pohľad v km 1.0
11. Most cez Dyje v km 1.633
12. Pohľad na portál
13. Vykúrenie pracoviska
14. Výmurovka pilierov
15. Pohľad na pracoviska
16. Detail piliera
17. Podjazd v km 1.996
18. Podjazd lesnej dráhy v km 2.453
19. Podjazd v km 2.689
20. Objekt cez zvodnicu v km 2.719
21. Pohľad od km 3.3 k Břeclavi
22. Pohľad na cestný nadjazd v km 3.3
23. Nadjazd v km 3.3
24. Pohľad od nadjazdu k Lanžhotu
25. Objekt cez zvodnicu v km 4.018
26. Rúrovod v km 4.577
27. Prípravné práce k zapojeniu nové trasyPrávne dokumenty