Železnice Slovenskej republiky


Z histórie traťového hospodárstva


 Z histórie traťového hospodárstva

V albume sa nachádzajú fotky stavebných zariadení železničného zvršku a detaily mechanizovanej práce na tomto železničného zvršku.
Na obrázkoch železničného zvršku sú zobrazené nové zariadenia, ktoré zlepšujú podmienky prechodu HDV na tratiach alebo využívajú nové materiály. Na pracovných obrázkoch sú zobrazené mechanizované spôsoby vykonávania základných, náročných a často opakujúcich sa prác, a tiež  prostriedky mechanizácie, aplikovateľné pre tento účel.

 

Obsah albumu

F 2753 – Popis albumu
F 2754 – Žel. zvršok na železobetónových podvaloch typu PAB 2
F 2755 – Spoj koľají T 5 na zdvojenom podvale
F 2756 – Prídržná koľajnica žel. zvršku typu T v koľajových oblúkoch s malých polomerom
F 2757 – Dilatačné zariadenie typu T pre mosty s dilatačnou dĺžkou koľaji 60 - 300m
F 2758 – Jednoduchá výhybka typu T 50 na drevených nosníkoch
F 2759 – Jednostranné oblúkové riadenie typu T 5° na drevených prestavovacích nosníkoch; polomer oblúkov 440 a 234 m
F 2760 – Jednoduchá koľajová spojka typu T 4° s dvomi jednoduchými výhybkami typu T na drevených prestavovacích nosníkoch
F 2761 – Oblúkové prechodové spojenie typu T 6° / T 5° s dvomi oblúkovými riedeniami na drevených prestavovacích nosníkoch
F 2762 – Dvojitá križovatková spojka typu T 12 na drevených prestavovacích nosníkoch
F 2763 – Čistenie štrkového lôžka strojom na odstránenie štrkového lôžka
F 2764 – Žeriav pre vyloženie starých koľajových polí na montážnu základňu
F 2765 – Valcovanie novej štrkovej vrstvy
F 2766 – Montovanie koľaji na montážnej základni. Vŕtanie otvorov v podvaloch elektrickými vŕtačkami na podvaly 
F 2767 – Montovanie koľaji na montážnej základni. Pribíjanie podkladníc skrutkami za pomoci pneumatického skrutovo-maticového kľúča
F 2768 – Montovanie koľaji na montážnej základni. Mechanizované zaskrutkovanie koľajových podkladníc mobilným skrutovo-maticovým kľúčom
F 2769 – Montovanie koľaji na montážnej základni. Prenesenie betónových podvalov z hromady na zbernú koľaj montážnej základni za pomoci žeriavu s vysunutým ramenom
F 2770 – Pokládka koľajových polí na trať medzistaničného úseku. Pohľad na zostavené koľajové polia
F 2771 – Pokládka koľajových polí na trať medzistaničného úseku. Zdvihnutie zostavených koľajových polí mobilnými žeriavmi pre uloženie na zberný vozík
F 2772 – Montovanie koľaji na montážnej základni. Naloženie hotových koľajových polí na vozňovú súpravu vlaku pre pokládku žel. zvršku
F 2773 – Pokládka koľajových polí na trať medzistaničného úseku
F 2774 – Pokládka koľajových polí na trať medzistaničného úseku
F 2775 – Podbíjanie novej trate strojnou podbíjačkou
F 2776 – Detail strojnej podbíjačky
F 2777 – Pohľad zvnútra meracieho vozňa
F 2778 – Merací vozeň
F 2779 – Pohľad zvnútra meracieho vozňa - kultúra
F 2780 – Schéma železničnej kovovej mostnej konštrukcie – jazda. Nová konštrukcia je zavesená na starým mostom
F 2781 – Schéma železničnej kovovej mostnej konštrukcie - jazda. Spúšťanie novej konštrukcie na miesto starej mostnej konštrukcie, ktorá bola vysunutá na stranuPrávne dokumenty