Železnice Slovenskej republiky


Železnica Viedeň - Bratislava 1913-1914


ELEKTRICKÁ ŽELEZNICA VIEDEŇ - LANDESRANZE CEZ HAINBURG (ŽELEZNICA VIEDEŇ - BRATISLAVA)

Elektrická železnica Viedeň – Landesgrenze cez Hainburg (Železnica Viedeň – Bratislava). Celkové elektrické a strojové vybavenie a vozňový park projektované a dodané A.E.G. Union –Elektrizácia – Spoločnosť. Viedeň, 1913 – 1914.

Elektrische Bahn Wien – Landesgrenze nächst Hainburg (Wien – Pressburger Bahn)
Gesammte elektrische und maschinelle Einrichtung und Fahrpark projektiert und geliefert von der A.E.G. Union – Elektricitäts – Gesellscheft. Wien 1913 – 1914.

Album darovala pani Marie Burgová na uctenie pamiatky svojho muža Ing. V. Burga, čestného doktora českého vysokoškolského učenia technického v Prahe, bývalého ministra československých železníc - 1924.
 

 

Obsah albumu

F 2560Obálka
F 2561 – 50 PS Schnellzugslokomotive (lokomotíva rýchlika)
F 2562Fernzug (diaľkový vlak)
F 2563Lokalzug (lokálka, miestny vlak)
F 2564Motorwagen – Interieur (motorový voz – interiér)
F 2565St. Fischamend – Markt
F 2566 – Zug in St. Fischamend – Markt (vlak v stanici Fischamend – Markt)
F 2567 Donauauen bei Fischamend (Dunaj pri Fischamende)
F 2568St. Maria - Ellend
F 2569Fahr – u. Fernleitung bei Maria – Ellend (diaľkové vedenie pri Maria – Ellend)
F 2570Fahr – u. Fernleitung bei Petronell (diaľkové vedenie pri Petronell)
F 2571 – Windmühle bei Deutch -Altenburg (veterný mlyn pri Nemeckom starom kopci)
F 2572St. Hainburg
F 2573Bez názvu
F 2574Pozsony in Sicht (výhľad na Bratislavu) Právne dokumenty