Železnice Slovenskej republiky


Stavba hlavnej dráhy Veselí nad Moravou - Nové Mesto nad Váhom


Stavba hlavnej dráhy Veselí nad Moravou - Nové Mesto nad Váhom

 

Obsah albumu:

(Označenie 22)
F 2473Slavnostní zahájení prací u tunelu pod Polanou 8. VII. 1923
F 2475Prvá zakopnutí
F 2476Instalační zařízení na mor. straně tunelu p. Polanou
F 2477Korekce potoka a depote na mor. straně tunelu
F 2478 – Vjezd do štoly na mor. straně
F 2479 Zachycení pramene ve štole na mor. straně
F 2480Strojovna na straně moravské
F 2481Lom na mor. straně
F 2482Lom na slov. straně Polany
F 2483Svážnice z lomu na slov. straně
F 2484Instalace na straně slovenské
F 2485Strojovna na slov. straně
F 2486Strojovna na slov. straně. Generátory
F 2487Drtič
F 2488Vjezd do štoly na slov. straně
F 2489 Tunelový vjezd na slov. straně
F 2490Stropní štola
F 2491Příď na slov. straně (spodní štola)
F 2492Výhybka na slov. straně (spodní štola)
F 2493Lom na Skalkách
F 2494Km 9.3/7
F 2495Km 10.7/9
F 2496Km 12.0/3
F 2497Km 16.7/9 Stanice Velká
F 2498Km 19.0/2 Javornický zářez
F 2499Km 29.7/9
F 2500Km 30.0/6 pohled v ose viaduktu
F 2501Km 21.0/1
F 2502Km 33.1/3
F 2503Km 34.4/6
F 2504Km 35.0 – 36.6
F 2505Km 35.8/9
F 2506Km 35.5 – 36.6
F 2507Km 36.2/6
F 2508Transport bagru
F 2509 – Montáž velkého bagru
F 2474Bagr o obsahu lžice 2 m3Právne dokumenty