Železnice Slovenskej republiky


Ministerstvo dopravy – Vozové hospodářství


Ministerstvo dopravy – Vozové hospodářství

Z histórie Československého rušňového parku

Československé železnice prešli vo svojom vývoji 3 obdobiami, ktoré zanechali hlboké stopy vo vývoji rušňového parku/hospodárstva.

V prvom období boli železnice v Čechách aj na Slovensku v rukách súkromných spoločností. Tieto spoločnosti si obstarávali rušne od rôznych tuzemských i zahraničných firiem. Takže keď v druhom období, období zoštátnenia väčšiny železníc v roku 1918 a vzniku československej železničnej siete, bol rušňový park veľmi pestrý, zčasti zastaralý a neekonomický. Ešte v roku 1928 mali ČSD 202 typov rušňov. Tesne pred vojnou klesol tento počet na 151a dnes ich je 105.

Do obdobia budovania socializmu v našej vlasti vstúpil rušňový park ČSD s ťažkým dedičstvom predchádzajúceho chaotického hospodárenia v dobe kapitalizmu a s dedičstvom jeho ničivého záveru u nás – hrôzovlády nacizmu. Po oslobodení Sovietskou armádou a po februárovom víťazstve československého pracujúceho ľudu nad domácou i zahraničnou reakciou, železničný robotníci a inžinieri rýchlo odstaňovali následky vojny na rušňoch či už opravami alebo výrobou nových.

Búrlivý hospodársky rozvoj po oslobodení sprevádzal aj prudký nárast nárokov na železničnú dopravu a využitie technických prostriedkov. Míľnikom vo vývoji bola Gottwaldova päťročnica 1948 – 1953. V tomto období vzrástol počet hrubých tonových kilometrov v nákladnej doprave o 76%.

Tieto výkony sa dosiahli predovšetkým zvýšeným využitím rušňov. Denný kilometrický výkon jedného prevádzkového rušňa sa zvýšil o 13% a stredné zaťaženie rušňa stúplo o 22%.

Významný podiel na týchto výsledkoch malo luninské a ťažkotonážne hnutie  rozvinuté československými rušňovými čatami podľa vzoru sovietskych inovátorov.

Aj plán rozvoja rušňového parku bol podriadený požiadavke zvyšovania výkonnosti rušňov, predovšetkým nákladných. Vyrábali sa nákladné rušne s  veľkoobjemovými tendrami a tiež rušne rýchlikové a pre osobnú prepravu.

Elektrifikácia hlavnej dopravnej tepny Praha – Čierna nad Tisou podstatne zvýši výkonnosť československých železníc.

Intenzívnejšie využívanie rušňového parku, zavádzanie ekonomických elektrických a motorových trakcií, hlavne v posunovacej službe a rozvoj nových foriem práce budú aj v budúcnosti príspevkom rušňového hospodárstva k rýchlemu budovaniu socializmu v našej krajine.

 

 

Obsah albumu

Vozové hospodárstvo

F 2708 – Z histórie Československého lokomotívneho parku

V. Motorové vozidlá postavené do roku 1945

F 2709 – Koľajový autobus typu 120.0, postavený v roku 1927, s benzínovým motorom s výkonom 55k, s mechanickou prevodovkou. Váha obsadeného vozidla 10,7 t., dĺžka vozidla 8,21 m. Počet sedadiel 29. Najvyššia rýchlosť 60 km/h
F 2710 – Koľajový autobus typu 120.2 s dvoma prípojnými vozmi, postavený v roku 1928, s benzínovým motorom s výkonom 65k a mechanickou prevodovkou. Váha vozidla 10,46 t., dĺžka vozidla 9,3 m. Počet sedadiel 32. Najvyššia rýchlosť 54 km/h
F 2711 – Koľajový autobus typu 120.3, postavený v roku 1928, s benzínovým motorom s výkonom 65k a s mechanickou prevodovkou. Váha vozidla plne obsadeného 12,3 t., dĺžka vozidla 9,3 m. Počet sedadiel 32. Najvyššia rýchlosť 54 km/h
F 2712 – Koľajový autobus typu 120.3 s dvoma prípojnými vozidla
F 2713 – Koľajový autobus typu 120.4, postavený v roku 1930, s benzínovým motorom s výkonom 100k a s mechanickou prevodovkou. Váha vozidla 15,86 t., dĺžka vozidla 10,53 m. Počet sedadiel 37. Najvyššia rýchlosť 50 km/h
F 2714 – Koľajový autobus typu 120.4, postavený v roku. 1932
F 2715 – Koľajový autobus typu 130.3, postavený v roku 1934, s naftovým motorom s výkonom 120k a s mechanickou prevodovkou. Váha vozidla 12,6 t., dĺžka vozidla 10,61 m. Počet sedadiel 37. Najvyššia rýchlosť 60 km/h
F 2716 – Koľajový autobus typu 130.1, postavený v roku 1932, s benzínovým motorom s výkonom 100k a s mechanickou prevodovkou. Váha vozidla plne obsadeného 16,3 t., dĺžka vozidla 10,65 m. Počet sedadiel 38. Najvyššia rýchlosť 65 km/h
F 2717 – Koľajový autobus typu 130.2, postavený v roku 1932, s benzínovým motorom s výkonom 115k a s mechanickou prevodovkou. Váha vozidla plne obsadeného 16 t., dĺžka vozidla 10,53 m. Počet sedadiel 37. Najvyššia rýchlosť 60 km/h
F 2718 – Koľajový autobus typu 130.4, postavený v roku 1938, s benzínovým motorom s výkonom 120k a s mechanickou prevodovkou. Váha vozidla 16 t. Počet sedadiel 37. Najvyššia rýchlosť 60 km/h
F 2719 – Vnútrajšok motorového vozidla 130.4
F 2720 – Hnací agregát motorového vozidla 130.4
F 2721 – Motorové dvojnápravové vozidlo pre miestne dráhy typu 122.0, s benzínovým motorom s výkonom 100k, elektrickou prevodovkou sústavy Gebus. Váha vozidla 22,64 t, dĺžka vozidla 12 m. Počet sedadiel 48. Najvyššia rýchlosť 50 km/h
F 2722 ­– Motorové dvojnápravové vozidlo typu 222.0, postavený v roku 1932. Naftový motor s výkonom 110k, s elektrickou prevodovkou na dve nápravy. Váha vozidla 20 t. pri plnom obsadení, dĺžka vozidla 12 m. Počet sedadiel 50. Najvyššia rýchlosť 60 km/h
F 2723 – Motorové dvojnápravové vozidlo typu 242.0, postavený v roku 1934. Naftový motor s výkonom 150k, s elektrickou prevodovkou na dve nápravy. Váha vozidla 18,23 t. pri plnom obsadení, dĺžka vozidla 13,2 m. Počet sedadiel 58. Najvyššia rýchlosť 65 km/h
F 2724 – Motorové dvojnápravové vozidlo typu 133.0, s motorom na drevoplyn s výkonom 135 k a mechanickou prevodovkou. Váha vozidla pri plnom obsadení 22,5 t, dĺžka vozidla 12,15 m. Počet sedadiel 50. Najvyššia rýchlosť 60 km/h
F 2725 – Štvornápravové rýchlikové vozidlo typu 264.0 s naftovým motorom s výkonom 300 k a elektrickou prevodovkou na dve nápravy. Váha vozidla pri plnom obsadení 58 t, dĺžka vozidla 18,6 m. Najvyššia rýchlosť 90 km/h. Postavený v roku 1933
F 2726 – Trakčný motor motorového vozidla typu 264.0
F 2727 – Strojovňa motorového vozidla typu 264.0
F 2728 – Štvornápravové rýchlikové motorové vozidlo typu 273.0, postavené v roku 1934. K pohonu slúžia dva naftové motory umiestnené v podvozku, výkonu á 160 k. Prevod elektrický na dve nápravy. Váha vozidla 53,1 t pri plnom obsadení. Dĺžka vozidla 19,98 m. Počet sedadiel 81. Najvyššia rýchlosť 100 km/h
F 2729 – Štvornápravové rýchlikové motorové vozidlo typu 274.0 zvané „Modrý šíp“, postavené v roku 1934, s naftovým motorom s výkonom 400 k a elektrickou prevodovkou na dve nápravy. Váha vozidla 55,5 t, dĺžka vozidla 19,63 m. Počet sedadiel 56. Najvyššia rýchlosť 100 km/h
F 2730 – Vnútorná úprava motorového vozidla typu 274.0
F 2731 – Podvozok motorového vozidla typu 274.0
F 2732 – Motorové vozidlo typu 290.0, zvané „Slovenská strela“, postavené v roku 1936 pre diaľkovú dopravu na trati Praha – Bratislava. K pohonu slúžia dva benzínové motory výkonu á 165 k s elektromechanickou prevodovkou hnacej sily na dve nápravy. Váha vozidla pri plnom obsadení 43,34 t. dĺžka vozidla 25,1 m. Počet sedadiel 72. Vnútorné vybavenie II. triedy. Bufetové zariadenie. Najvyššia rýchlosť 130 km/h
F 2733 – Podvozok motorového vozidla typu 290.0
F 2734 – Vnútorná úprava motorového vozidla typu 290.0
F 2735 – Stanovisko vodiča motorového vozidla typu 290.0

VI. Motorové vozy postavené po roce 1945

F 2736 – Dvojnápravové motorového vozidla typu M 131.1, postavené v roku 1948. Naftový motor chladený vzduchom s výkonom 155 k, mechanická prevodovka. Váha vozidla plne obsadeného 20,7 t, dĺžka vozidla 12,1 m. Počet sedadiel 48. Najvyššia rýchlosť 60 km/h
F 2737 – Spaľovací motor motorového vozidla typu 131.1
F 2738 – Hnací agregát motorového vozidla typu 131.1
F 2739 – Motorové vozidlá typu 284.0, postavené v roku 1947. K pohonu slúžia dva naftové motory s výkonom každý 285 k, elektrická prevodovka. Váha vozidla plne obsadeného 59 t, dĺžka vozidla 23,44 m. Počet sedadiel 66. Najvyššia rýchlosť 100 km/h
F 2740 – Motorové vozidlo typu 262.0 postavené v roku 1949. Naftový motor s výkonom 410 k, elektrická prevodovka. Váha vozidla plne obsadeného 48,6 t, dĺžka vozidla 21,2 m. Počet sedadiel 56. Najvyššia rýchlosť 90 km/h
F 2741 – Spaľovací motor motorového vozidla typu 262.0. Výkon motoru 410 k pri 1360 otoč./min
F 2742 – Vnútorné zariadenie motorového vozidla typu 262.0
F 2743 – Stanovisko vodiča motorového vozidla typu 262.0
F 2744 – Motorová lokomotíva typu T 434.0, postavená v roku 1951. Naftový motor s výkonom 700 k pri 720 otoč./min. Elektrická prevodovka na štyri nápravy. Váha lokomotívy 63,67 t. Dĺžka vozidla 13,1 m
F 2745 – Trojdielne motorové vozidlo typu 495.0, zakúpený v roku 1954 od fy. Ganz v Budapešti. Dva naftové motory s výkonom po 450 k. Dĺžka vozidla 72,12 m. Počet sedadiel II. triedy 110. Najvyššia rýchlosť 125 km/h
F 2746 – Oddiel v motorovom vozidle typu 495.0
F 2747 – Kuchyňa v motorovom vozidle typu 495.0
F 2748 – Riadenie rozhlasu v motorovom vozidle typu 495.0

VII. Motorová vozidla úzkorozchodná

F 2749 – Úzkorozchodné motorové vozidlo typu 11.0 pre rozchod 760 mm, postavené v roku 1928. Benzínový motor s výkonom 65 k, s mechanickou prevodovkou. Váha vozidla pri plnom obsadení 9,8 t, dĺžka vozidla 8,86 m. Počet sedadiel 32. Najvyššia rýchlosť 40 km/h
F 2750 – Úzkorozchodné motorové vozidlo typu 21.0 pre rozchod 760 mm, postavené v roku 1938. Benzínový motor s výkonom 120 k. Mechanická prevodovka na dve nápravy. Váha vozidla pri plnom obsadení 22,75 t, dĺžka vozidla 13,65 m. Počet sedadiel 38. Najvyššia rýchlosť 45 km/h
F 2751 – Úzkorozchodné motorové vozidlo typu T 47.0 pro rozchod 760 mm, postavená v roku 1954. Naftový motor s výkonom 350 k, dĺžka lokomotívy 12,69 m. Váha lokomotívy 30,5 t

VIII. Elektrická lokomotiva

F 2752 – Elektrická univerzálna lokomotíva typu 499.0 na jednosmerný prúd pro všetky druhy vlakov. Usporiadanie náprav Bo ́ Bo ́. Štyri trakčné motory. Hodinový výkon 4 motorov á 600 kW = 2400 kW. Trvalý výkon 4 X 480 kW = 1820 kW. Váha lokomotívy 80 t, max. rýchlosť 120 km/h

 

 Právne dokumenty