ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity


IV Bratislava

Šancová 102/A
831 04 Bratislava

Tel.: 02/2029 5847
Mobil: 0903 455 106
Fax: 02/2029 5359
E-mail: ivba@zsr.sk
odkaz na súbor s vyhláškou

IV Žilina

1 mája 34
010 02 Žilina

Tel.: 041/229 5352
Mobil: 0903 456 059
Fax: 041/229 5361
E-mail: ivza@zsr.sk
odkaz na súbor s vyhláškou

IV Zvolen

T.G.Masaryka 294/3
960 01 Zvolen

Tel.: 045/229 3264
Fax: 045/229 3278
E-mail: ivzv@zsr.sk
odkaz na súbor s vyhláškou

IV Košice

Masarykova 29
040 01 Košice

Tel.: 055/229 2704
Mobil: 0903 455 341
Fax: 055/229 2729
E-mail: ivke@zsr.sk
odkaz na súbor s vyhláškou