ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávanie lekárov a psychológov


Vzdelávanie lekárov a psychológov

vzdelávanie lekárov a psychológov - plagát

Železnice  Slovenskej republiky

Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Šancová 102/A, 831 04 Bratislava

VZDELÁVANIE LEKÁROV POSUDZUJÚCICH ZDRAVOTNÚ SPÔSOBILOSŤ A PSYCHOLÓGOV POSUDZUJÚCICH PSYCHICKÚ SPÔSOBILOSŤ OSÔB NA ŽELEZNIČNEJ DRÁHE

V nadväznosti na podmienky pre poverené právnické osoby podľa § 102 ods.1 písm. q) zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov, podľa § 13a, ods.1 a § 13a, ods.2 vyhlášky MDPT SR č. 245/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov ŽSR ÚIVP realizuje na základe poverenia MDV SR č.16284/2020/SŽDD/35780 zo dňa 06.05.2020  nasledovné vzdelávacie aktivity:

PONUKA

Názov služby

Rozsah

Merná jednotka

Cena bez DPH na osobu

Cena s DPH na osobu

Vzdelávanie lekárov

6 hodín

Osoba

160 €

192 €

Vzdelávanie psychológov

8 hodín

Osoba

192 €

230 €

Vystavenie dokladu

1 doklad

Doklad

8,33 €

10 €

 

Predpísaný obsah podľa okruhov:

 • Vymedzený rozsah zákona NR SR č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MDPT SR č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti v znení neskorších predpisov.
 • Špecifické podmienky železničnej dopravy.
 • Prevádzkovanie železničnej dopravy /infraštruktúra/ a doprava na železničnej dráhe, dopravcovia.
 • Požiadavky na výkon práce na železnici. Interné predpisy týkajúce sa prevádzky a požiadaviek na personál.
 • Pracovné pozície v železničnej doprave (charakteristika, príklady prác, osobnostné predpoklady, pracovné podmienky a pracovné prostredie, kvalifikačné požiadavky a odborná príprava, ochorenia vylučujúce alebo obmedzujúce výkon pracovných pozícií.
 • Zoradenie profesií do skupín. Informačný systém typových pozícií v doprave, používanie kartotéky typových pozícií on –line. Výber z nosných profesií a ukážky z praxe.
 • Posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti.
 • Spoľahlivosť a bezpečnosť železničnej dopravy, dopravné správanie.
 • Riziká a následky zlyhania - nehody, incidenty, mimoriadne udalosti a úrazy.
 • Vyšetrovanie nehôd, verejné ohrozenie.
 • Prevencia v praxi, posttraumatická starostlivosť.

Kontakty:

 

Kontaktné osoby:

Pracovisko:

Prednostka ZPP – odborný zástupca

Mgr. Nina Letková

Dopravný psychológ/lektorka

Pracovisko Bratislava

Tel.:  02/2029 2822, 0904 856 846

E-mail: letkova.nina@zsr.sk

Adresa: Šancová 102/A, 831 04 Bratislava

Mgr. Alena Dlugošová

Dopravný psychológ/lektorka

Pracovisko Bratislava

Tel.:  02/2029 2822, 0904 856 846

E-mail: dlugosova.alena@zsr.sk

Adresa: Šancová 102/A, 831 04 Bratislava

Mgr. Mariana Záhorová

Dopravný psychológ/lektorka

Pracovisko Žilina

Tel.:  041/229 2360

E-mail: zahorova.mariana@zsr.sk

Adresa: Ul. 1. mája č. 34, 010 01 Žilina

 

Organizačné podmienky:

NA ZÁKLADE PREDLOŽENEJ PÍSOMNEJ OBJEDNÁVKY ODBERATEĽA SA DOHODNE TERMÍN A MIESTO REALIZÁCIE VZDELÁVANIA.

MINIMÁLNY POČET ÚČASTNÍKOV NA VZDELÁVACEJ AKCII JE 3.

TRVANIE JE V ROZSAHU PREDPÍSANÝCH 6 HODÍN PRE LEKÁROV A 8 HODÍN PRE PSYCHOLÓGOV.

VZDELÁVANIE JE FORMOU PREDNÁŠKY S POUŽITÍM  VIDEOSEKVENCIÍ Z PROSTREDIA ŽELEZNIČNEJ DRÁHY.

PO UKONČENÍ BUDE VYDANÝ DOKLAD S PLATNOSŤOU 5 ROKOV:

 • zamestnávateľovi o absolvovaní poučenia posudzujúcich lekárov a posudzujúcich psychológov pre MDV SR s menným zoznamom účastníkov,
 • účastníkovi o jeho účasti na sústavnom vzdelávaní s pridelením kreditov v súlade s vyhláškou MZ SR č.366/2005 Z.z. v znení platných predpisov