ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Košice, ŠS Košice


Február 2018

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk
tel.: 910/2701

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
1. PO - §23 typ 2 07.30 (3 hod) 1), IV Masarykova 29
1. PO - §23 typ 12 07.30 (4 hod) 1), ŠS Košice, č.401
5. PO - §23 typ 8 07.30 (4 hod) 1), ŠS Košice, č.501
5. PO - §23 typ 11 07.30 (5 hod) 1), ŠS Košice, č.501
6. PO - §23 typ 3 07.30 (3 hod) 1), IV Masarykova 29
6,15-16,28. OŠ - vodiči CMV 08.00 (4 hod) 1), ŠS Košice, č.501/401
8. OŠ - práca vo výškach 07.30 (2 hod) 1), IV Masarykova 29
14,20. IP - doprava 07.30 (7 hod) ŠS Košice, č.501
15-16. IP - doprava 07.30 (7 hod) IV Masarykova 29
15. PO - §23 typ 7 07.30 (4 hod) 1), ŠS Košice, č.407
19. AP - krovinorez 09.45 (5 hod) 1), ŠS Košice, č.401
20-21. PŠ - OS 43 07.30 (4 hod) 1),2),3), ŠS Košice, č.407
21-22. IP - technika EaE 07.30 (7 hod) ŠS Košice, č.401
23. PO - §23 typ 5 07.30 (3 hod) 1), ŠS Košice, č.501
27. PO - §23 typ 6 07.30 (3 hod) 1), IV Masarykova 29
28. PŠ - OS 42 07.30 (6 hod) 1),2),3), ŠS Košice, č.407

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane školenia Základy prvej pomoci
3) - vrátane externých subjektov

Vysvetlivky skratiek

AP - Aktualizačná príprava
IP - Interaktívna príprava
OŠ - Opakované školenie
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie