ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Košice, ŠS Košice


odkaz na súbor

IV Košice, Masarykova 29; ŠS Košice žst.

Máj 2022

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 Pravidelné školenie (PŠ)

9,10,11,12

PŠ 18 (vrátane cudzích subjektov)  CEŠAS

7.30-12.20 (5)

ŠS Košice č. 301

9,10,11,12,13,16

PŠ 24B2 + 27 (Cargo)

7.30-11.20 (4)

Budova Cargo

Košice, Puškinova

17,18,19,20

PŠ 25B2 + PŠ 18 (vrátane cudzích subjektov)

CEŠAS (zvlášť na PŠ 25B2 a zvlášť na PŠ 18)

 

PŠ 25B2

7.30-12.20 (5)

---------------------

PŠ 18

12.30-13.20 (1)

ŠS Košice č. 401

17,18

PŠ 30A (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

9.30-12.20 (3)

ŠS Košice č. 501

17,18,19,20

PŠ 30B (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

9.30-12.20 (3)

ŠS Košice č. 501

23,24,25,26

PŠ 17 USS (náhradné PŠ za 1. a 2. polrok 2021)

7.30-14.50 (4+4)

USS Košice

9,10,11,12,13

PŠ 21A4 USS

7.30-12.20 (5)

USS Košice

18,19,20

PŠ 21 USS

7.30-10.20 (3)

USS Košice

27

PŠ 21A5 VŽU (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

7.30-9.20 (2)

ŠS Košice č. 407

12,13

PŠ 50 (cudzie subjekty)

7.30-13.40 (6)

ŠS Košice č. 407

 

Pravidelné školenie na simulátore zab. zar. pre vybrané profesie sa bude realizovať na základe osobitnej pozvánky

I. beh 7.00 (4)

II. beh 10.00 (4)

IV Košice, Masarykova 29

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk    telefón: 910/2701

Interaktívne školenie (IŠ)  prezenčná forma s lektorom

Máj 2022

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

6,18,25

Interaktívne školenie – doprava

7.30-14.10 (7)

ŠS Košice č. 401/407

Špecializovaná príprava

Máj 2022

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

24

Osoba poučená typ 2+1 – aktualizačná príprava (AP)

Len pre cudzie subjekty

10.30-13.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

25

Osoba poučená typ 2+1 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS dvojbehovo

7.30-10.20 (3)

10.30-13.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

24

Osoba poučená typ 5+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-10.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

30

Osoba poučená typ 6+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS dvojbehovo

7.30-10.20 (3)

10.00-13.20 (3)

Bajzova 14

25

Osoba poučená typ 7+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice č. 501

20

Osoba poučená typ 3+2 – vstupná odborná príprava (VOP)

CEŠAS

11.30-14.30 (3)

ŠS Košice č. 407

20

Osoba poučená typ 8+2 – vstupná odborná príprava (VOP)

CEŠAS

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice č. 407

13

Osoba poučená typ 8+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS dvojbehovo

7.30-11.00 (4)

11.00-14.30 (4)

Bajzova 14

5

Osoba poučená typ 9+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-11.20 (4)

Bajzova 14

24

Osoba poučená typ 10+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-12.50 (6)

Bajzova 14

6,31

Osoba poučená typ 12+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice č. 501

23,24

Osoba odborne spôsobilá obsluhovať krovinorez (AP)

(aktualizačná príprava – vykonáva sa každé 2 roky) CEŠAS

7.30-12.20 (5)

ŠS Michalovce

3,31

Školenie vodičov cestných motorových vozidiel a referentských vozidiel CEŠAS

7.30-11.20 (4)

Bajzova 14

20

Školenie vodičov cestných motorových vozidiel a referentských vozidiel CEŠAS

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice č. 301

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk    telefón: 910/2701