ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Košice, ŠS Košice


odkaz na súbor

IV Košice,Masarykova 29; ŠS Košice, Staničné námestie 11 (žst.)

DECEMBER 2022

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 BOZP

5, 6

Základné školenie BOZP (pre ŽSR)

Overenie, elektrokvalifikácia a prevádzkové minimum dňa 6.12.2022

7.30 (2 dni)

IV Košice, Masarykova 29

5

Základné školenie BOZP (pre ZSSK a ZSSK Cargo) s overením

7.30 (1 deň)

IV Košice, Masarykova 29

5, 6

Základné školenie BOZP (pre cudzie subjekty), overenie a elektrokvalifikácia dňa 6.12.2022

7.30 (2 dni)

IV Košice, Masarykova 29

2

Opakované školenie BOZP s overením pre ŽSR CEŠAS

7.30 (3-8 hod.)

IV Košice, Masarykova 29

8

Opakované školenie BOZP s overením ŽS Cargo, ZSSK a pre cudzie subjekty

7.30 (3-8 hod.)

IV Košice, Masarykova 29

8

Opakované školenie BOZP s overením pre ŽSR CEŠAS

7.30 (3-8 hod.)

IV Košice, Masarykova 29

12

Opakované školenie BOZP s overením ŽS Cargo, ZSSK a pre cudzie subjekty

7.30 (3-8 hod.)

ŠS Košice č. 407

12

Opakované školenie BOZP s overením pre ŽSR CEŠAS

7.30 (3-8 hod.)

ŠS Košice č. 401

 Pravidelné školenie (PŠ)

 

Pravidelné školenie na simulátore zab. zar. pre vybrané profesie sa bude realizovať na základe osobitnej pozvánky

I. beh 7.00 (4)

II. beh 10.00 (4)

IV Košice, Masarykova 29

kontakt: zeliznakova.gabriela@zsr.sk    telefón: 910/2701, 0911 105 685

Interaktívne školenie (IŠ)  prezenčná forma s lektorom

DECEMBER 2022

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

2

Interaktívne školenie – doprava

7.30-14.10 (7)

ŠS Košice č. 401

13

Interaktívne školenie – doprava

7.30-14.10 (7)

ŠS Košice č. 401

23

Interaktívne školenie – doprava

7.30-14.10 (7)

ŠS Košice č. 401

kontakt: zeliznakova.gabriela@zsr.sk    telefón: 910/2701, 0911 105 685

Náhradné školenie (NŠ)  prezenčná forma s lektorom

DECEMBER 2022

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

2

Náhradné školenie  OS 15 CEŠAS

Náhradné školenie  SSP 15/1 CEŠAS

 

7.30-14.20 (8)

7.30-11.20 (4)

 

ŠS Košice č. 301

2

Náhradné školenie OS  46

7.30-09.20 (2)

ŠS Košice č. 501

13

Náhradné školenie OS  25B2 (21A3) + PŠ 18 (vrátane cudzích subjektov)

CEŠAS (zvlášť na PŠ 25B2 a zvlášť na PŠ 18 

 

PŠ 25B2

7.30-12.20 (5)

---------------------

PŠ 18

6.30-7.20 (1)

ŠS Košice č. 501

13

Náhradné školenie OS  30A,30B CEŠAS+ cudzie subjekty

7.30-10.20 (3)

ŠS Košice č.301

12,22

Náhradné školenie príloha č. 12 (24B,24B1,24B2, 21A4,21A5,511)

7.30-13.30 (4-6)

ŠS Košice č.501

12

Náhradné školenie príloha č.11 (3,11,12,13,14,17,18) + cudzie subjekty

7.30-12.20 (3-5)

IV Košice, Masarykova 29 (U2)

22

Náhradné školenie príloha č. 13  (OS 33,34,35,36,37,38) + cudzie subjekty

7.30-13.20 (3-6)

ŠS Košice č. 301

28

Náhradné školenie príloha č. 16 ( 60,61,62,63,64,65,66) + cudzie subjekty

7.30-12.20 (2-5)

IV Košice, Masarykova 29 (U2)

kontakt: zeliznakova.gabriela@zsr.sk    telefón: 910/2701, 0911 105 685

Špecializovaná príprava

DECEMBER 2022

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

1

Osoba poučená typ 7+2 – vstupná odborná príprava , aktualizačná príprava (VOP, AP) CEŠAS

7.30-11.20 (4)

IV Košice, Masarykova 29 (U2)

1

Osoba poučená typ 2+1 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-10.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29 (U3)

6

Osoba poučená typ 9+2 – vstupná odborná príprava , aktualizačná príprava (VOP, AP) CEŠAS + cudzie subjekty

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice č. 401

8

Osoba poučená typ 10+2 – vstupná odborná príprava , aktualizačná príprava (VOP, AP) CEŠAS + cudzie subjekty

7.30-13.40 (6)

IV Košice, Masarykova 29 (U4)

9

Osoba poučená typ 12+2 – vstupná odborná príprava , aktualizačná príprava (VOP, AP) CEŠAS

7.30-12.20 (5)

IV Košice, Masarykova 29 (U3)

12

Osoba poučená typ 5+2 – vstupná odborná príprava , aktualizačná príprava (VOP, AP) CEŠAS

7.30-11.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29 (U3)

20

Osoba poučená typ 2+1 – vstupná odborná príprava , aktualizačná príprava (VOP, AP) CEŠAS+ cudzie subjekty

7.30-10.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29 (U3)

20

Opakované školenie práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou CEŠAS

7.30-9.20 (2)

ŠS Košice č. 401

21

Základné školenie práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou CEŠAS

7.30-14.20 (7)

ŠS Košice č. 401

22

Osoba odborne spôsobilá obsluhovať zdvíhacie plošiny pre dopravu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu (AP) CEŠAS

7.30-8.20 (1)

ŠS Košice č. 401

19

Školenie vodičov cestných motorových vozidiel a referentských vozidiel CEŠAS

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice č. 301

kontakt: zeliznakova.gabriela@zsr.sk    telefón: 910/2701, 0911 105 685