ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Košice, ŠS Košice


MAREC 2019

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk
tel.: 910/2701

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

11,12,13

PŠ 13 CEŠAS

7.30-9.20 (2)

ŠS Košice, č. 501

11,12,13

PŠ 14 CEŠAS

7.30-9.20 (2)

ŠS Košice, č. 501

4,5

PŠ 21A4

7.30-12.20 (5)

ŠS Košice, č. 501

4,5

PŠ 511

7.30-12.20 (5)

ŠS Košice, č. 501

19,20,21,22,26,27

PŠ 24B2 + 27 (Cargo) (4 hod. školí IV, 3 hod. školí Cargo)

7.30-11.20 (4+3)

Administratívna budova

ZSSK Cargo Košice

Puškinova 3

19,20

PŠ 30A (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

7.30-10.20 (3)

ŠS Košice, č. 501

21,22,25

PŠ 30B (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

7.30-10.20 (3)

ŠS Košice, č. 501

27

PŠ 30B USS (pre USS Košice)

7.30-9.20 (2)

ŠS Košice, č. 501

28

PŠ 508 (cudzie subjekty)

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice, č. 407

6,8

PŠ 50 (cudzie subjekty)

7.30-13.40 (6)

ŠS Košice, č. 407

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach
3) - pre externé subjekty

Interaktívne školenie (IŠ) prezenčná forma s lektorom

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

6,12,13,14

IŠ – doprava

7.30-14.10 (7)

ŠS Košice, č. 401

29

IŠ – technika ŽTS (železničné trate a stavby)

6.30-12.50 (7)

ŠS Michalovce

21,22

IŠ – technika EE (energetika a elektrotechnika)

7.30-14.10 (7)

ŠS Košice, č. 407

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk    telefón: 910/2701

Špecializovaná príprava

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

1

Osoba poučená typ 1 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-9.20 (2)

ŠS Košice, č. 501

1

Osoba poučená typ 2+1 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-10.20 (3)

ŠS Košice, č. 501

13

Osoba poučená typ 5+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-10.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

14

Osoba poučená typ 6+2 – aktualizačná príprava (VOP)

CEŠAS

Osoba poučená typ 6+2 – vstupná odborná príprava (VOP)

CEŠAS

7.30-10.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

12

Osoba poučená typ 9+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-11.20 (4)

IV Košice, Masarykova 29

4

Osoba poučená typ 12+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

Osoba poučená typ 12+2 – vstupná odborná príprava (VOP)

CEŠAS

7.30-11.20 (4 AP)

7.30-12.20  (5 VOP)

ŠS Košice, č. 401

12,28,29

Základné a opakované školenie vodičov cestných motorových vozidiel a referentských vozidiel

CEŠAS

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice, č. 501

7,8

Základné a opakované školenie vodičov cestných motorových vozidiel a referentských vozidiel

CEŠAS

7.00-10.50 (4)

ŠS Čierna nad Tisou

27

Osoba odborne spôsobilá obsluhovať krovinorez

(AP - vykonáva sa každé 2 roky)

CEŠAS

9.50-14.40 (5)

ŠS Košice, č. 401

27

Osoba odborne spôsobilá obsluhovať ručnú motorovú pílu

do 15 cm

CEŠAS

9.50-15.40 (6)

ŠS Košice, č. 401

18

Osoba odborne spôsobilá obsluhovať zdvíhacie plošiny pre

dopravu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu  (VOP) a (AP)

CEŠAS

7.30-8.20 (1) AP

7.30-9.20 (2) VOP

ŠS Košice, č. 401

27

Opakované školenie práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

CEŠAS

7.30-9.20 (2)

IV Košice, Masarykova 29

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk    telefón: 910/2701

Dôležité upozornenie:

  1. Školenia pre obsluhu UTZ tlakových, plynových a zdvíhacích zariadení sa v mesiaci marec 2019 budú realizovať na základe pozvánky od školiteľa p. Krivjanského (podujatia nebudú zverejnené v systéme CEŠAS).
  2. Akcie a podujatia na opakované školenie BOZP v mesiaci marec 2019 budú publikované cez CEŠAS. Informácie p. Anna Kurtová tel. 910 2703.
  3. CEŠAS – podujatia takto označených vzdelávacích akcií sú zverejnené cez CEŠAS, študentov prihlasuje VOJ. Toto neplatí pre cudzie subjekty.

 

Vysvetlivky skratiek

AP - Aktualizačná príprava
IP - Interaktívna príprava
OŠ - Opakované školenie
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie
VOP - Vstupná odborná príprava