ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Nové Zámky


Február 2018

Kontakt: szabo.miloslav@zsr.sk
Tel.: 925/2468

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
12. PO - §23 typ 10 07.50 (6 hod) 1),2)
12-15,19-21. PŠ - OS 24-B1 ZSSK 07.50 (7 hod)  
13. PŠ - OS 42 07.50 (5 hod) 1),3)
14. PŠ - OS 60 07.50 (4 hod) 1),2),3),4)
14. PŠ - OS 62 07.50 (4 hod) 1),2),3),4)
23. PŠ - OS 61 07.50 (5 hod) 1),2),3),4)

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní
3) - vrátane školenia Základy prvej pomoci
4) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

Vysvetlivky skratiek

PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie