ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Nové Zámky


odkaz na súbor s vyhláškou

ŠS Nové Zámky

Október 2022

Dátum

Akcia

Začiatok VA

( trvá do )

Poznámka

3, 4.

Pravidelné školenie pre OS 40

Pre oblasť  Nové Zámky , Bratislava, Trnava, Topoľčany

07:50 (9:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

3, 4, 5, 6.

Pravidelné školenie pre OS 15

Pre oblasť Komárno, Štúrovo

06:50 (14:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

5, 6.

Pravidelné školenie pre OS 41

Pre oblasť  Nové Zámky , Bratislava, Trnava, Topoľčany

07:50 (10:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

6.

Poučená osoba §23, typ 2. (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)  Pre oblasť  Nové Zámky , Bratislava, Trnava, Topoľčany

07:50 (10:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS Priniesť výkaz o vzdelávaní

6.

Poučená osoba §23, typ 2.  (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.) Pre oblasť  Nové Zámky , Bratislava, Trnava, Topoľčany

10:50 (13:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS Priniesť výkaz o vzdelávaní

10, 11, 12, 13.

Pravidelné školenie pre OS 24 B2 CARGO

07:50 (11:40)

 

12, 13, 17, 18.

Pravidelné školenie pre OS 61

+ opakované školenie práce vo výškach (s výškami do 12:40) Pre oblasť  Nové Zámky , Bratislava, Trnava, Topoľčany

07:50 (10:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Na výšky priniesť výkaz o vzdelávaní

17.

Školenie vodičov CMV a referentských vozidiel Pre oblasť  Nové Zámky , Bratislava, Trnava, Topoľčany

07:50 (11:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS Priniesť výkaz o vzdelávaní

21.

Poučená osoba –  obsluha ÚO TV

(§23, ods. 1, písm. e) Vyhl. č. 205/2010 Z.z.) Pre oblasť  Nové Zámky , Bratislava, Trnava, Topoľčany

07.50 (11:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS Priniesť výkaz o vzdelávaní

21, 24, 25, 26, 27, 28.

Pravidelné školenie pre OS 3 ZSSK

07:50 (11:40)

 

26, 27.

Pravidelné školenie pre OS 64

07:50 (12:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

kontakt: Szabo.Miloslav@zsr.sk    telefón: 925/2468