ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Nové Zámky


odkaz na súbor s vyhláškou

 ŠS Nové Zámky

JANUÁR 2023

Dátum

Akcia

Začiatok VA

( trvá do )

Poznámka

9.

 Pravidelné školenie pre OS 40

Pre oblasť  Bratislava, Trnava, Nové Zámky, Topoľčany  

07:50 (09:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

10.

 Pravidelné školenie pre OS 41

Pre oblasť  Bratislava, Trnava, Nové Zámky, Topoľčany  

07:50 (09:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

9, 10, 11, 12, 13,  18, 19.

 Pravidelné školenie pre OS 3 ZSSK  

07:50 (11:40)

 

18.

 Poučená osoba §23, typ 3+2. (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.) 

Pre oblasť  Bratislava, Trnava, Nové Zámky, Topoľčany  

07:50 (10:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS Priniesť výkaz o vzdelávaní

18.

 Poučená osoba §23, typ 3+2. (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.) 

Pre oblasť  Bratislava, Trnava, Nové Zámky, Topoľčany  

10:50 (13:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS Priniesť výkaz o vzdelávaní

23, 24, 25, 26.

 Pravidelné školenie pre OS 19     Pre oblasť Komárno, Štúrovo  

07:50 (12:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

31.

 Poučená osoba §23, typ 2. (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)  Pre oblasť  Bratislava, Trnava, Nové Zámky, Topoľčany  

07:50 (10:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS Priniesť výkaz o vzdelávaní

31.

 Poučená osoba §23, typ 2. (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)  Pre oblasť  Bratislava, Trnava, Nové Zámky, Topoľčany  

10:50 (13:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS Priniesť výkaz o vzdelávaní

31.

 Základné školenie – práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Pre oblasť  Bratislava, Trnava, Nové Zámky, Topoľčany  

 07.50 (13.40)  

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS Priniesť výkaz o vzdelávaní

31.

 Opakované školenie – práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou Pre oblasť  Bratislava, Trnava, Nové Zámky, Topoľčany  

 07.50 (09.40)  

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS Priniesť výkaz o vzdelávaní

 

Podujatia budú zverejnené: 16.12.2022

 

 

kontakt: Szabo.Miloslav@zsr.sk    telefón: 925/2468