ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Špecializovaná príprava - Vyhláška č. 205-2010 Z.z.


Kód

Názov služby

Rozsah

Merná jednotka

Vstupná a aktualizačná odborná príprava, školenia a skúšky v oblasti špecializovanej prípravy v zmysle Vyhlášky MDPT SR č.205/2010 Z.z.

Plynové zariadenia

201.0310

VOP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať plynové zariadenia

7

osobohodina

201.0320

AP s overením znalostí  - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať PZ

5

osobohodina

201.0330

VOP - Osoba odborne spôsobilá vykonávať montáže, údržbu a opravy odberných PZ

7

osobohodina

201.0340

AP s overením znalostí  - Osoba odborne spôsobilá vykonávať montáže, údržbu a opravy odberných PZ

5

osobohodina

Tlakové zariadenia

201.0410

VOP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať tlakové zariadenia

7

osobohodina

201.0420

AP s overením znalostí - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať tlakové zariadenia

5

osobohodina

201.0430

Doplnkové opakované školenie s overením vedomostí z obsluhy tlakových zariadení

5

osobohodina

201.0510

VOP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať NP a TK - plyn nad 50 kW

14

osobohodina

NTL zariadenia

201.0520

AP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať NTL kotolne nad 50kW

6

osobohodina

201.0530

VOP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať NTL kotolne do 50kW

7

osobohodina

201.0540

AP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať NTL kotolne do 50kW

5

osobohodina

201.0550

Doplnkové opakované školenie - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať NTL kotolne nad 50kW (sezónny kurič)

5

osobohodina

201.0570

VOP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať NP a TK - plyn, tuhé palivo, elektrokotol nad 50 kW

14

osobohodina

NTL zariadenia

201.0590

AOP s overením vedomostí - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať NP a TK - tuhé palivo, elektrokotol nad 50 kW (celoročný kurič)

6

osobohodina

201.0710

Obsluha technických zariadení - školenie

1

osobohodina

201.1500

VOP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať NP a TK - tuhé palivo, elektrokotol do 50 kW

7

osobohodina

201.1510

AOP s overením vedomostí - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať NP a TK - tuhé palivo, elektrokotol do 50 kW výkonu

5

osobohodina

Žeriavnik

203.0010

VOP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať ZZ (žeriavnik)

1

osobohodina

203.0020

Praktická skúška - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať ZZ (žeriavnik)

6

osobohodina

203.0030

AP s overením znalostí - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať ZZ (žeriavnik)

6

osobohodina

203.0040

Doplnkové opakované školenie - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať ZZ (žeriavnik)

5

osobohodina

Obsluhovateľ ZZ

203.0060

VOP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať ZZ (obsluhovateľ ZZ)

7

osobohodina

203.0070

AP s overením znalostí - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať ZZ (obsluhovateľ ZZ)

4

osobohodina

203.0080

Doplnkové opakované školenie - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať ZZ (obsluhovateľ ZZ)

4

osobohodina

Viazač bremien

203.0090

VOP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať ZZ (viazač bremien)

1

osobohodina

203.0100

AP s overením znalostí - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať ZZ (viazač bremien)

5

osobohodina

203.0110

Doplnkové opakované školenie - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať ZZ (viazač bremien)

5

osobohodina

Prevádzkový technik

203.0120

VOP - Osoba odborne spôsobilá na činnosť prevádzkový technik ZZ

1

osobohodina

203.0130

AP s overením znalostí - Osoba odborne spôsobilá na činnosť prevádzkový technik ZZ

6

osobohodina

Obsluhovateľ PZPP

203.0140

VOP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať PZPP (obsluhovateľ PZPP)

7

osobohodina

203.0150

AP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať PZPP (obsluhovateľ PZPP)

4

osobohodina

203.0160

Doplnkové opakované školenie - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať PZPP (obsluhovateľ PZPP)

4

osobohodina

Elektrotechnická kvalifikácia

230.0010

§23 - Poučená osoba typ 1 (VOP)

3

osobohodina

230.0020

§23 - Poučená osoba typ 1 (AP)

2

osobohodina

230.0030

§23 - Poučená osoba typ 2+1 (VOP)

3

osobohodina

230.0040

§23 - Poučená osoba typ 2+1 (AP)

3

osobohodina

230.0050

§23 - Poučená osoba typ 3+1 (VOP)

3

osobohodina

230.0060

§23 - Poučená osoba typ 3+1 (AP)

3

osobohodina

230.0070

§23 - Poučená osoba typ 3+2 (VOP)

3

osobohodina

230.0080

§23 - Poučená osoba typ 3+2 (AP)

3

osobohodina

230.0090

§23 - Poučená osoba typ 4+1 (VOP)

3

osobohodina

230.0100

§23 - Poučená osoba typ 4+1 (AP)

3

osobohodina

230.0110

§23 - Poučená osoba typ 5+1 (VOP)

3

osobohodina

230.0120

§23 - Poučená osoba typ 5+1 (AP)

3

osobohodina

230.0130

§23 - Poučená osoba typ 5+2 (VOP)

3

osobohodina

230.0140

§23 - Poučená osoba typ 5+2 (AP)

3

osobohodina

230.0150

§23 - Poučená osoba typ 5+6+1 (VOP)

4

osobohodina

230.0160

§23 - Poučená osoba typ 5+6+1 (AP)

4

osobohodina

230.0170

§23 - Poučená osoba typ 5+6+2 (VOP)

4

osobohodina

230.0180

§23 - Poučená osoba typ 5+6+2 (AP)

4

osobohodina

230.0190

§23 - Poučená osoba typ 6+1 (VOP)

3

osobohodina

230.0200

§23 - Poučená osoba typ 6+1 (AP)

3

osobohodina

230.0210

§23 - Poučená osoba typ 6+2 (VOP)

3

osobohodina

230.0220

§23 - Poučená osoba typ 6+2 (AP)

3

osobohodina

230.0230

§23 - Poučená osoba typ 7+1 (VOP)

4

osobohodina

230.0240

§23 - Poučená osoba typ 7+1 (AP)

4

osobohodina

230.0250

§23 - Poučená osoba typ 7+2 (VOP)

4

osobohodina

230.0260

§23 - Poučená osoba typ 7+2 (AP)

4

osobohodina

230.0270

§23 - Poučená osoba typ 7+5+1 (VOP)

5

osobohodina

230.0280

§23 - Poučená osoba typ 7+5+1 (AP)

5

osobohodina

230.0290

§23 - Poučená osoba typ 7+5+2 (VOP)

5

osobohodina

230.0300

§23 - Poučená osoba typ 7+5+2 (AP)

5

osobohodina

230.0310

§23 - Poučená osoba typ 7+6+1 (VOP)

5

osobohodina

230.0320

§23 - Poučená osoba typ 7+6+1 (AP)

5

osobohodina

230.0330

§23 - Poučená osoba typ 7+6+2 (VOP)

5

osobohodina

230.0340

§23 - Poučená osoba typ 7+6+2 (AP)

5

osobohodina

230.0350

§23 - Poučená osoba typ 8+1 (VOP)

4

osobohodina

230.0360

§23 - Poučená osoba typ 8+1 (AP)

4

osobohodina

230.0370

§23 - Poučená osoba typ 8+2 (VOP)

4

osobohodina

230.0380

§23 - Poučená osoba typ 8+2 (AP)

4

osobohodina

230.0390

§23 - Poučená osoba typ 8+5+1 (VOP)

5

osobohodina

230.0400

§23 - Poučená osoba typ 8+5+1 (AP)

5

osobohodina

230.0410

§23 - Poučená osoba typ 8+5+2 (VOP)

5

osobohodina

230.0420

§23 - Poučená osoba typ 8+5+2 (AP)

5

osobohodina

230.0430

§23 - Poučená osoba typ 8+6+1 (VOP)

5

osobohodina

230.0440

§23 - Poučená osoba typ 8+6+1 (AP)

5

osobohodina

230.0450

§23 - Poučená osoba typ 8+6+2 (VOP)

5

osobohodina

230.0460

§23 - Poučená osoba typ 8+6+2 (AP)

5

osobohodina

230.0470

§23 - Poučená osoba typ 9+1 (VOP)

8

osobohodina

230.0480

§23 - Poučená osoba typ 9+1 (AP)

4

osobohodina

230.0490

§23 - Poučená osoba typ 9+2 (VOP)

8

osobohodina

230.0500

§23 - Poučená osoba typ 9+2 (AP)

4

osobohodina

230.0510

§23 - Poučená osoba typ 10+2 (VOP)

1

osobohodina

230.0520

§23 - Poučená osoba typ 10+2 (AP)

6

osobohodina

230.0530

§23 - Poučená osoba typ 11+1 (VOP)

5

osobohodina

230.0540

§23 - Poučená osoba typ 11+1 (AP)

4

osobohodina

230.0550

§23 - Poučená osoba typ 11+2 (VOP)

5

osobohodina

230.0560

§23 - Poučená osoba typ 11+2 (AP)

4

osobohodina

230.0570

§23 - Poučená osoba typ 12+2 (VOP)

5

osobohodina

230.0580

§23 - Poučená osoba typ 12+2 (AP)

4

osobohodina

230.0590

§23 - Poučená osoba typ 12+5+2 (AP)

5

osobohodina

230.0600

§23 - Poučená osoba typ 12+6+2 (AP)

5

osobohodina

230.0610

§23 - Poučená osoba typ 13+1 (VOP)

4

osobohodina

230.0620

§23 - Poučená osoba typ 13+1 (AP)

4

osobohodina

230.0630

§23 - Poučená osoba typ 13+2 (VOP)

4

osobohodina

230.0640

§23 - Poučená osoba typ 13+2 (AP)

4

osobohodina

231.0010

§24 - Elektrotechnik - E2 (VOP)

1

osobohodina

231.0020

§24 - Elektrotechnik - E2 (OP)

7

osobohodina

231.0030

§24 - Elektrotechnik - E2+ (VOP)

1

osobohodina

231.0040

§24 - Elektrotechnik - E2+ (OP)

7

osobohodina

231.0050

§25 - Samostatný elektrotechnik - E2 (VOP)

7

osobohodina

231.0060

§25 - Samostatný elektrotechnik - E2 (OP)

7

osobohodina

231.0070

§25 - Samostatný elektrotechnik - E2+ (VOP)

7

osobohodina

231.0080

§25 - Samostatný elektrotechnik - E2+ (OP)

7

osobohodina

231.0090

§26 - Elektrotechnik na RČ alebo na RD - E2 (VOP)

7

osobohodina

231.0100

§26 - Elektrotechnik na RČ alebo na RD - E2 (OP)

7

osobohodina

231.0110

§26 - Elektrotechnik na RČ alebo na RD - E2+ (VOP)

7

osobohodina

231.0120

§26 - Elektrotechnik na RČ alebo na RD - E2+ (OP)

7

osobohodina

231.0130

§27 - Elektrotechnik špecialista - samostatná činnosť - E2 (VOP)

7

osobohodina

231.0140

§27 - Elektrotechnik špecialista - samostatná činnosť - E2 (OP)

7

osobohodina

231.0150

§27 - Elektrotechnik špecialista - samostatná činnosť - E2+ (VOP)

7

osobohodina

231.0160

§27 - Elektrotechnik špecialista - samostatná činnosť - E2+ (OP)

7

osobohodina

231.0170

§27 - Elektrotechnik špecialista - riadenie činností - E2 (VOP)

7

osobohodina

231.0180

§27 - Elektrotechnik špecialista - riadenie činností - E2 (OP)

7

osobohodina

231.0190

§27 - Elektrotechnik špecialista - riadenie činností - E2+ (VOP)

7

osobohodina

231.0200

§27 - Elektrotechnik špecialista - riadenie činností - E2+ (OP)

7

osobohodina

231.0210

§28 - Elektrotechnik špecialista - elektrodispečer - E2+ (VOP)

7

osobohodina

231.0220

§28 - Elektrotechnik špecialista - elektrodispečer - E2+ (OP)

7

osobohodina

231.0230

§29 - Revízny technik EZ - E2 (VOP)

7

osobohodina

231.0240

§29 - Revízny technik EZ - E2 (OP)

7

osobohodina

231.0250

§29 - Revízny technik EZ - E2+ (VOP)

7

osobohodina

231.0260

§29 - Revízny technik EZ - E2+ (OP)

7

osobohodina

231.9990

Rozšírenie spôsobilosti elektrokvalifikácie o druh zariadenia

1

osobohodina

232.0021

§23 - Poučená osoba - typ 2 (vstupná, aktualizačná) pre školy

3

osobohodina

 

 

Vysvetlivky skratiek

  • AP - Aktualizačná príprava
  • OŠ - Opakované školenie
  • VOP - Vstupná odborná príprava