ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Zvolen, Môťovská cesta č.6


MAREC 2019

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk
tel.: 045/2293264, 945/3264, 0911895689

Dátum

Akcia

ZAČIATOK - KONIEC VA (počet hod.)

Poznámka

1. 6. 8. 14. 18. 19. 22. 26. 27. 28. 29.

Interaktívna príprava

07:00 – 14:00 (7)

ŽSR na základe pozvánky.

Platí aj pre cudzie subjekty.

26. 27. 28. 29.

Pravidelné školenie pre OS č. 24 B1 ZSSK

08:00 – 14:00 (6)

ZSSK zabezpečí školenie od 07:00-08:00 hod.

26. 27. 28. 29.

Pravidelné školenie pre OS č. 3 ZSSK

07:00 – 11:00 (4)

ZSSK zabezpečí školenie od 11:00-15:00 hod.

19. 20.

Pravidelné školenie pre vlečky

08:00 – 16:00 (8)

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PŠ - Pravidelné školenie