ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Zvolen, Môťovská cesta č.6


Február 2018

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk
tel.: 045/2293264, 945/3264, 0911895689

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
1,7,14-16,20-22,27-28. IP - doprava 07.00 (7 hod) 1), aj pre externých
6-9. PŠ - OS 11 ŽSR 07.00 (4 hod) 1),2)
6-9. PŠ - OS 12 ŽSR 07.00 (5 hod) 1),2)
6-9. PŠ - OS 17 ŽSR 07.00 (5 hod) 1),2), aj pre externých
6-9. PŠ - OS 18 ŽSR 07.00 (6 hod) 1),2), aj pre externých

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane školenia Základy prvej pomoci

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PŠ - Pravidelné školenie