ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Zvolen, Môťovská cesta č.6


odkaz na súbor s vyhláškou

Inštitút vzdelávania ZVOLEN, Môťovská cesta č. 6

Máj 2022

30.

Opakované BOZP – BPK

08:00 – 16:00

ŽSR prihlasovať cez  CEŠaS – prihlasuje VOJ. Poprosíme priniesť výkaz o skúškach.

31.

Opakované BOZP – BPI + rozšírenia

Od 08:00

ŽSR prihlasovať cez  CEŠaS – prihlasuje VOJ. Poprosíme priniesť výkaz o skúškach.

31.

Opakované školenie z BOZP (pre ZSSK)

08:00 – 13:00

od 11:00 zabezpečí školenie ZSSK.

31.

Opakované školenie z BOZP (pre CARGO)

11:00 – 14:00

Len na pozvanie.

 Kontakt: vrestiakova.katarina@zsr.sk    telefón: 045/2293264;  železničná linka:  945/3264;   mobil: 0911 895 689 

Inštitút vzdelávania ZVOLEN, Môťovská cesta č. 6

Máj 2022

Dátum

Akcia

ZAČIATOK VA KONIEC VA

Poznámka

02. – 03.

Pravidelné školenie pre OS č.17/18 ŽSR (1/2022)

08:00 – 13:00

ŽSR prihlasovať cez  CEŠaS – prihlasuje VOJ.

02., 03.

Pravidelné školenie pre OS č. 24 B1 ZSSK (1/2022)

08:00 – 15:00

Maximálna kapacita  25 osôb.

od 14:00 zabezpečí školenie ZSSK.

05., 06., 24.

Pravidelné školenie pre OS č. 24 B1 ZSSK (1/2022)

08:00 – 15:00

Maximálna kapacita  35 osôb. od 14:00 zabezpečí školenie ZSSK.

03., 13

Pravidelné školenie pre OS č.13/14 ŽSR (1/2022)

10:00 – 12:00

ŽSR prihlasovať cez  CEŠaS – prihlasuje VOJ.

03., 13.

Pravidelné školenie pre OS č.42 ŽSR (1/2022)

08:00 – 12:00

ŽSR prihlasovať cez  CEŠaS – prihlasuje VOJ.

03., 13.

Pravidelné školenie pre OS č.40 ŽSR (1/2022)

08:00 – 10:00

ŽSR prihlasovať cez  CEŠaS – prihlasuje VOJ.

04. 

AP § 23 Poučená osoba TYP 7

08:00 – 12:00

ŽSR prihlasovať cez  CEŠaS – prihlasuje VOJ.

05.

AP § 23 Poučená osoba TYP 1

07:00 – 09:00

Len na pozvanie.

05.

AP § 23 Poučená osoba TYP 10

08:00 – 14:00

Len na pozvanie.

05., 17., 19.

CMV – školenie vodičov (základné a opakované)

08:00 – 12:00

ŽSR prihlasovať cez  CEŠaS – prihlasuje VOJ. Poprosíme priniesť výkaz o skúškach.

06.

AP § 23 Poučená osoba TYP 2

08:00 – 11:00

Len na pozvanie.

09.-12

Pravidelné školenie pre OS č.3 ZSSK (1/2022)

08:00 – 14:00

Maximálna kapacita  35 osôb.

 od 12:00 zabezpečí školenie ZSSK.

09. – 13.

Pravidelné školenie pre OS č. 24B2 CARGO (1/2022)

07:00 – 15:00

Maximálna kapacita  25 osôb. od 12:00 zabezpečí školenie CARGO.

10., 27.

Opakované BOZP pre ŽSR – BPC, BPD, BPO

Od 08:00

ŽSR prihlasovať cez  CEŠaS – prihlasuje VOJ. Poprosíme priniesť výkaz o skúškach.

10. – 11.

Pravidelné školenie pre OS č.43 ŽSR (1/2022)

08:00 – 11:00

ŽSR prihlasovať cez  CEŠaS – prihlasuje VOJ.

13., 20.

AP § 23 Poučená osoba TYP 8

08.00 – 12:00

Len na pozvanie.

18.-20.

Pravidelné školenie pre OS č. 25B2 ŽSR + Doplnkové školenie pre OS č. 18 ŽSR  (1/2022)

07:00 – 13:00

ŽSR prihlasovať cez  CEŠaS – prihlasuje VOJ

18.-20.

Pravidelné školenie pre OS 30A a 30B (1/2022)

08:00 – 11:00

ŽSR prihlasovať cez  CEŠaS – prihlasuje VOJ

24.

AP § 23 Poučená osoba TYP 5

08:00 – 11:00

Len na pozvanie.

24.

AP § 23 Poučená osoba TYP 6

11:00 – 14:00

Len na pozvanie.

25.

AP § 23 Poučená osoba TYP 12

08:00 – 12:00

Len na pozvanie.

26.

Opakované školenie krovinorez

08:00 – 13:00

ŽSR prihlasovať cez  CEŠaS – prihlasuje VOJ. Poprosíme priniesť výkaz o skúškach.

 Kontakt: vrestiakova.katarina@zsr.sk    telefón: 045/2293264;  železničná linka:  945/3264;   mobil: 0911 895 689