ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Žilina, 1. mája 34


Február 2018

kontakt: vojteckova.janka@zsr.sk
tel.: 930/5353

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
5. AP - obsluha motorovej píly 07.30 (6 hod) 1)
5-7. Kurz - OS 3 RJ (rozdielový) 07.30 (7 hod) len pozvaní
6,26. OŠ - práca vo výškach 07.30 (2 hod) 1)
7-8. PŠ - OS 30A 07.30 (4 hod) 1),2)
7-8. PŠ - OS 30B 07.30 (4 hod) 1),2)
8. AP - obsluha NTL kotolní nad 50kW (TP, elektro) 08.00 (5 hod) 1),3)
12. PŠ - OS 33 07.30 (5 hod) 1),2)
12,14. OŠ - vodiči CMV 07.30 (4 hod) 1)
13. PO - §23 typ 10 07.30 (6 hod) 1)
15. PO - §23 typ 5+6 07.30 (4 hod) 1)
19-20,22. PŠ - OS 13 07.30 (3 hod) 1),2)
19-23,26-28. PŠ - OS 17 07.30 (5 hod) 1),2)
19. OŠ - brúsne náradie 07.30 (6 hod) 1)
19-20,23,26-28. IP - doprava 07.30 (7 hod) len pozvaní
23. ZŠ - práca vo výškach 07.30 (7 hod) 1)
23,26-28. PŠ - OS 12 07.30 (5 hod) 1),2)

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane školenia Základy prvej pomoci
3) - priniesť Výkaz o vzdelávaní

Vysvetlivky skratiek

AP - Aktualizačná príprava
IP - Interaktívna príprava
OŠ - Opakované školenie
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie
ZŠ - Základné školenie