ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Žilina, 1. mája 34


odkaz na súbor s vyhláškou

Inštitút vzdelávania Žilina, 1. mája 34

DECEMBER 2022

Dátum

Akcia

Začiatok VA

(počet hod.)

Poznámka

kontakt: vojteckova.janka@zsr.sk    telefón: 930/5353

1., 2., 19., 20.

Základné školenie BOZP

07.30 – 13.30

len pozvaní, *)viď informácie

5., 6., 12.

Opakované školenie BOZP – BPI + rozšírenia, BPK

07.30 – 15.30

(6-8)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

9.

Opakované školenie BOZP – BPD, BPO, BPR + rozšírenia

07.30 – 13.30

(5-6)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

2.

Pravidelné školenie pre ERED

07.30 – 14.30 (7)

len pozvaní, *)viď informácie

5.,6.

Pravidelné školenie pre STRABAG

07.30 – 14.30 (7)

len pozvaní, *)viď informácie

6.

Školenie DP 10

07.30 – 14.30 (7)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

7.

Opakované školenie BOZP – BPO, BPR

07.30 – 10.30

-3

Len pre zamestnancov

 ZS CARGO

12.

Opakované školenie BOZP – BPO, BMA, BPC, BMV

07.30 – 12.30

(3-5)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

13., 14., 19.

Teoretická príprava - OS 17

07.30 – 14.30 (7)

len pozvaní, *)viď informácie

19., 20., 22., 23., 27., 28.

Teoretická príprava - OS 61, 62

07.30 – 14.30 (7)

len pozvaní, *)viď informácie

1., 12., 13., 14.

Teoretická príprava – Duálne vzdelávanie

07.30 – 14.30 (7)

len pozvaní, *)viď informácie

5.

Poučená osoba  Typ  2 

Aktualizačná odborná príprava

07.30 – 10.30 11.00 – 14.00 (3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

6., 14.

Školenie vodičov CMV

07.30 – 10.30 11.00 – 14.00 (3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

7., 8.

Pravidelné školenie – OS 13

07.30 -09.30 (2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

5., 6., 7., 8., 9., 12., 13.

Pravidelné školenie – OS 15

07.30 – 15.30 (8)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

6., 7., 8.

Pravidelné školenie – OS 24 B

07.30 – 14.30 (7)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

6., 7., 8.

Pravidelné školenie – OS 24 B1

07.30 – 14.30 (7)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

6., 7., 8.

Pravidelné školenie – OS 24 B2

07.30 – 14.30 (7)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

14., 21.

Pravidelné školenie – OS 43

07.30 – 10.30 (3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

14., 21.

Pravidelné školenie – OS 44

12.30 – 15.30 (3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

13., 14.

Pravidelné školenie – OS 46

07.30 – 09.30 09.30 – 11.30 (2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

19.

Pravidelné školenie – OS 46  externé firmy

07.30 – 09.30 (2)

len pozvaní, *)viď informácie

16.

Pravidelné školenie – OS 30B (miesto konania Zvarovačka)

07.30 -10.30 (3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

12., 21., 22.

Pravidelné školenie – Simulátor OS 19

07.30 – 11.30

11.30 – 15.30 (4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ