ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Žilina, 1. mája 34


odkaz na súbor s vyhláškou

Inštitút vzdelávania Žilina, 1. mája 34

Máj 2022

Dátum

Akcia

Začiatok VA

(počet hod)

Poznámka

kontakt: vojteckova.janka@zsr.sk    telefón: 930/5353

2., 3.

Duálne vzdelávanie pre OS 42 – stredné odborné školy

08.00 – 13.00

-5

len pozvaní, *)viď informácie

3.

Školenie D3 – vrátky

 

Len pre zamestnancov DOLVAP

2. – 6., 9. – 12., 23., 24.

Pravidelné školenie pre OS 3 ZSSK

07.30 – 11.30

-4

len pozvaní, *)viď informácie

2.

Pravidelné školenie - Špeciálne dráhy

07.30 – 11.30

-4

len pozvaní, *)viď informácie

5.

Pravidelné školenie pre OS 60 (za rok 2021) 

07.30 – 09.30

-2

Podujatie zverejnené cez CEŠAS – prihlasuje VOJ

6.

Seminár skúšobných komisárov za rok 2020 a 2021

 

len pozvaní, *)viď informácie

9.

Interaktívna  príprava

07.30 – 14.30

-7

len pozvaní, *)viď informácie

9.

Opakované školenie – práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

07.30 – 09.30

-2

Podujatie zverejnené cez CEŠAS – prihlasuje VOJ

9.

Opakované školenie – práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

10.00 – 12.00

-2

Podujatie zverejnené cez CEŠAS – prihlasuje VOJ

9., 13.

Pravidelné školenie pre OS 60 (1/2022) 

07.30 – 09.30

-2

Podujatie zverejnené cez CEŠAS – prihlasuje VOJ

9., 10.

Opakované školenie - kuriči

07.30 – 11.30

-4

Podujatie zverejnené cez CEŠAS – prihlasuje VOJ

10.

Opakované školenie vodičov cestných motorových vozidiel

07.30 – 11.30

-4

Podujatie zverejnené cez CEŠAS – prihlasuje VOJ

10.

Opakované školenie vodičov cestných motorových vozidiel

12.00 – 16.00

-4

Podujatie zverejnené cez CEŠAS – prihlasuje VOJ

11. – 13., 16. – 20.

Kurz pre OS 3 ZSSK

Podľa rozvrhu

len pozvaní, *)viď informácie

Martin - Priekopa

11., 12.

Pravidelné školenie pre OS 62 (1/2022) 

07.30 – 09.30

-2

Podujatie zverejnené cez CEŠAS – prihlasuje VOJ

17., 18.

Pravidelné školenie pre OS 13 

07.30 – 09.30

-2

Podujatie zverejnené cez CEŠAS – prihlasuje VOJ

17., 20.

Poučená osoba  typ 5  - Aktualizačná odborná príprava

07.30 – 10.30

-3

Podujatie zverejnené cez CEŠAS – prihlasuje VOJ

17.

Poučená osoba  typ 9  - Aktualizačná odborná príprava

07.30 – 11.30

-4

Podujatie zverejnené cez CEŠAS – prihlasuje VOJ

17.

Pravidelné školenie pre OS 42 

07.30 – 11.30

-4

Podujatie zverejnené cez CEŠAS – prihlasuje VOJ

18., 27.

Pravidelné školenie pre OS 43 

07.30 – 10.30

-3

Podujatie zverejnené cez CEŠAS – prihlasuje VOJ

18., 19.

Poučená osoba  typ 12  - Aktualizačná odborná príprava

07.30 – 11.30

-4

Podujatie zverejnené cez CEŠAS – prihlasuje VOJ

18.

Poučená osoba  typ 11  - Aktualizačná odborná príprava

07.30 – 11.30

-4

Podujatie zverejnené cez CEŠAS – prihlasuje VOJ

20., 24.

Poučená osoba  typ 2  - Aktualizačná odborná príprava

07.30 – 10.30

-3

Podujatie zverejnené cez CEŠAS – prihlasuje VOJ

20., 24.

Poučená osoba  typ 2  - Aktualizačná odborná príprava

11.00 – 14.00

-3

Podujatie zverejnené cez CEŠAS – prihlasuje VOJ

20., 27., 31.

Teoretická príprava pre OS 30B,30A,33

07.30 – 14.30

-7

len pozvaní, *)viď informácie

20.

Pravidelné školenie pre OS 502

07.30 – 12.30

-5

len pozvaní, *)viď informácie

20.

Pravidelné školenie pre OS 504

07.30 – 11.30

-4

len pozvaní, *)viď informácie

20.

Pravidelné školenie pre OS 41 

10.30 – 12.30

-2

Podujatie zverejnené cez CEŠAS – prihlasuje VOJ

23. - 26.

Pravidelné školenie pre OS 18 (prienik s OS 25 B2 ŽSR)

07.30 – 08.30

-1

Podujatie zverejnené cez CEŠAS – prihlasuje VOJ

23. - 26.

Pravidelné školenie pre OS 25 B2 ŽSR 

08.30 – 13.30

-5

Podujatie zverejnené cez CEŠAS – prihlasuje VOJ

23. - 26.

Pravidelné školenie pre OS 30A, 30B 

07.30 – 10.30

-3

Podujatie zverejnené cez CEŠAS – prihlasuje VOJ

30.

Pravidelné školenie SCP 

07.30 – 14.30

-7

len pozvaní, *)viď informácie

31.

Opakované školenie – chemické látky

07.30 – 11.30

-4

len pozvaní, *)viď informácie

31.

Pravidelné školenie pre OS 47 

07.30 – 11.30

-4

Podujatie zverejnené cez CEŠAS – prihlasuje VOJ