ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Žilina, 1. mája 34


MAREC 2019

kontakt: vojteckova.janka@zsr.sk
tel.: 930/5353

Dátum

Akcia

Začiatok VA

(počet hod)

Poznámka

4. a 5., 25. a 26. 

Základné školenie BOZP

07.30 – 13.40

len pozvaní, *)viď informácie

6., 18. 

Opakované školenie BOZP – BPI + rozšírenia + BPK

07.30 – 15.40

(6-8)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

14.

Opakované školenie BOZP – BMA , BMV, BPO, BPC

07.30 – 12.20

(5)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

13.

Opakované školenie BOZP – BPD, BPR + rozšírenia

07.30 – 13.40

(5-6)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

21., 22. 

Opakované školenie BOZP – BPO, BPR

09.00 – 12.00

(3)

len pre zamestnancov CARGO, ZSSK

4.

Opakované školenie BOZP (ŽOS Vrútky)

07.30 – 12.30

(5)

len pre zamestnancov ŽOS Vrútky

1., 8., 15. 

Základné školenie BOZP (externý objednávateľ )

07.30 – 13.40

len pozvaní, *)viď informácie

Čadca

19.

Základné školenie BOZP (Hasičský zbor )

07.30 – 13.40

len pozvaní, *)viď informácie

Nove Mesto nad Váhom

22.

Opakované školenie BOZP (Finančná správa)

07.30 – 12.30

(5)

len pre zamestnancov Finančná správa

4., 5., 14., 15., 20., 21., 22., 26., 27., 28. 

Pravidelné školenie pre OS 24 B1 ZSSK

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie ( max 35 účastníkov jeden deň )

4., 5., 7., 8. 

Pravidelné školenie pre OS 18 

07.30 – 12.30

(5)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

6.

Opakované školenie vodičov cestných motorových vozidiel

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

7., 14., 21., 28. 

Kurz pre OS 19 (pre ŽU Žilina)

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

ŽU Žilina

8., 11., 18., 22. 

Interaktívna príprava - doprava

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

11. – 15. 

Pravidelné školenie pre OS 24 B2 Cargo

07.30 – 15.30

(8)

len pozvaní, *)viď informácie

18.

Opakované školenie – obsluha motorovej píly

07.30 – 12.30

(5)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

19.

Opakované školenie – obsluha krovinorezu

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

19., 20. 

Duálne vzdelávanie pre OS 15 – stredné odborné školy

08.00 – 13.00

(5)

len pozvaní, *)viď informácie

20., 27. 

Teoretická príprava pre OS 46 

07.30 – 14.30

(7)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

( Ďalšie dni apríl 2019)

20.

Duálne vzdelávanie pre OS 60 – stredné odborné školy

08.00 – 13.00

(5)

len pozvaní, *)viď informácie

22.

Poučená osoba typ 9 - VOP,AP

07.30 – 15.30

(8)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

25., 29. 

Školenie – obsluha zariadenia SIMIS W

07.30 – 14.30

(7)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

25. – 29. 

Teoretická príprava – technika ŽTS

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

25. – 27. 

Pravidelné školenie pre OS 51 ZSSK

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

26., 29. 

Duálne vzdelávanie pre OS 42 – stredné odborné školy

08.00 – 13.00

(5)

len pozvaní, *)viď informácie

28.

Základné školenie – chemické látky

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

29.

Vstupná odborná príprava a aktualizačná príprava – obsluha plošín pre imobilných cestujúcich

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

 

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní
3) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

Vysvetlivky skratiek

AP - Aktualizačná príprava
IP - Interaktívna príprava
OS - Odborná skúška
OŠ - Opakované školenie
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie
VOP - Vstupná odborná príprava
ZŠ - Základné školenie