ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Bratislava hl. st.


Február 2018

Kontakt: jakabovic.miroslav@zsr.sk
Tel.: 920/4447

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
7,9. MŠ - GSM-R,SK 07.50 (4 hod) 1)
8. PO - §23 typ 2 07.50 (3 hod) 1),2)
8. PO - §23 typ 2 10.50 (3 hod) 1),2)
13. PO - §23 typ 3 07.50 (4 hod) 1),2)
21-23. PŠ - OS 11 07.50 (4 hod) 1),3)

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní
3) - vrátane školenia Základy prvej pomoci

Vysvetlivky skratiek

MŠ - Mimoriadne školenie
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie