ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Čierna n. Tisou


Február 2018

kontakt: popovic.stefan@zsr.sk
tel.: 918/2568, 0911 999 695

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
6. PŠ - OS 30A 07.00 (4 hod) 1),2),3)

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane školenia Základy prvej pomoci
3) - vrátane externých subjektov

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie