ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Čierna n. Tisou


odkaz na súbor

ŠS Čierna nad Tisou, Hlavná 4

Október 2022

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

19,2

PŠ 25B2 + 18 (vrátane cudzích subjektov)

CEŠAS zvlášť na PŠ 25B2 a PŠ 18+(cudzie subjekty)

7.00-13.00 (6)

 

19,2

PŠ 30A CEŠAS+(cudzie subjekty)

7.30-10.20 (3)

 

19,2

PŠ 30B CEŠAS+(cudzie subjekty)

7.30-10.20 (3)

 

12,13

PŠ 61 + opakované výšky

CEŠAS zvlášť na PŠ 61 a zvlášť na výšky  

7.00-8.50 (2)

----------------- výšky

9.00-10.50 (2)

 

kontakt: popovic.stefan@zsr.sk    telefón: 918/2568, mobil 0911 999 695