ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Čierna n. Tisou


odkaz na súbor

ŠS Čierna nad Tisou, Hlavná 4

JANUÁR 2023

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 Pravidelné školenie (PŠ) 

10,11,12

Pravidelné školenie 3 (ZSSK)

7.00-11.50(4)

 

18,19,25

Pravidelné školenie 12 CEŠAS

7.00-10.50(4)

 

26,27

Pravidelné školenie 60 CEŠAS

7.30-9.20(2)

 

26,27

Pravidelné školenie 61 CEŠAS + cudzie subjekty

9.30-12.20(3)

 

kontakt: popovic.stefan@zsr.sk    telefón: 918/2568, mobil 0911 999 695