ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Kniha návštev


Pýtajte sa, napíšte svoj názor.

Sme potešení, že ste sa rozhodli vyjadriť svoj názor na služby, ktoré sme Vám poskytli. Ubezpečujeme Vás, že všetky Vaše podnetné návrhy a pripomienky budeme analyzovať a tie dobré sa budeme snažiť zapracovať do praxe. Za slová uznania a vďaky Vám vopred ďakujeme a tešíme sa, že nás znova navštívite.

* - povinné pole